Vecto chỉ phương của đường thẳng

     

Tìm một vectơ chỉ phương thơm của đường thẳng (d:left{ eginarraylx = - 1 + 2t\y = 3 - 5tendarray ight.).

Bạn đang xem: Vecto chỉ phương của đường thẳng


Phương pháp giải

Đường thẳng (d:left{ eginarraylx = x_0 + at\y = y_0 + btendarray ight.) có một VTCPhường. là (overrightarrow u = left( a;b ight)).


Lời giải của GV vinaexpress.com.vn

Một vectơ chỉ phương thơm của đường thẳng (d) là (overrightarrow u = left( 2; - 5 ight)).

Xem thêm: Cuộc Thi Hoa Hậu Thế Giới 2017, Thi Nhan Sắc Giữa Thời Covid

Đáp án bắt buộc lựa chọn là: a


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho pmùi hương trình: (ax + by + c = 0;left( 1 ight)) cùng với (a^2 + b^2 > 0). Mệnh đề nào sau đây sai?


Tìm một vectơ chỉ phương thơm của đường thẳng (d:left{ eginarraylx = - 1 + 2t\y = 3 - 5tendarray ight.).

Xem thêm: Trái Phật Thủ Ăn Được Không ? Hã¬Nh Áº£Nh Vã  Cã¡Ch Sá»­ DụNg


Cho con đường trực tiếp (left( d ight):2x + 3y - 4 = 0). Veckhổng lồ làm sao sau đó là vecto lớn pháp con đường của $left( d ight)$ ?


Cho $left( d ight):left{ eginarraylx = 1 - t\y = 3 + 2tendarray ight.$ điểm nào tiếp sau đây nằm trong $d$?


Cho $2$ mặt đường thẳng : $d_1:left{ eginarraylx = - 1 + 3t\y = 1 + 2tendarray ight.$ ; $d_2:dfracx + 33 = dfracy1$. Toạ độ giao điểm của $d_1$ với $d_2$ là :


Cho hai đường trực tiếp (left( d_1 ight):mx + y = m + 1,,,left( d_2 ight):x + my = 2,) cắt nhau lúc còn chỉ khi:


Pmùi hương trình làm sao tiếp sau đây màn biểu diễn mặt đường trực tiếp không song tuy vậy với đường thẳng (left( d ight):,y = 2x - 1)?


Cho hai đường thẳng (left( d_1 ight):mx + y = m + 1,,,left( d_2 ight):x + my = 2,)tuy nhiên song nhau lúc còn chỉ khi


Cho hai tuyến đường trực tiếp (left( Delta _1 ight):11x - 12y + 1 = 0) và (left( Delta _2 ight):12x + 11y + 9 = 0). Khi đó hai tuyến đường trực tiếp này


Với quý giá nào của (m) thì hai tuyến phố trực tiếp tiếp sau đây vuông góc (left( Delta _1 ight):left{ eginarraylx = 1 + left( m^2 + 1 ight)t\y = 2 - mtendarray ight.) và (left( Delta _2 ight):left{ eginarraylx = 2 - 3t"\y = 1 - 4mt"endarray ight.)


Với quý giá nào của (m) thì hai tuyến đường trực tiếp (left( Delta _1 ight):3x + 4y - 1 = 0) với (left( Delta _2 ight):left( 2m - 1 ight)x + m^2y + 1 = 0) trùng nhau.


Chuyên mục: Người nổi tiếng

Dành cho bạn