TÓM TẮT TIỂU SỬ NGUYỄN BỈNH KHIÊM

     
13 Tháng Sáu 2021 WebSearch

..::Trang chủ::.. Login
TIN VỀ PORTAL vinaexpress.com.vnBạn đang xem: Tóm tắt tiểu sử nguyễn bỉnh khiêm

Không có tin tức nào được đăng
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*


Thời sự Giáo dục
*
News Feed Is Not Available At This Time. Error message:Root element is missing.
Xem thêm: Dự Án Liên Quan Con Rể Nguyễn Xuân Phúc, Vũ Chí Hùng Con Rể Nguyễn Xuân Phúc

Bản tin các trường

Đáp án và lời giải chi tiết đề ôn tập thi TNTHPTQG -Môn Tiếng Anh-Năm20-21-Đề số 5
HÌNH TƯỢNG NGƯỜI PHỤ NỮ QUA BA TÁC PHẨM : “VỢ CHỒNG A PHỦ” CỦA TÔ HOÀI, “VỢ NHẶT” CỦA KIM LÂN VÀ “ CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA” CỦA NGUYỄN MINH CHÂU


Xem thêm: Tây Du Ký: Sau Khi Tôn Ngộ Không Bị Bắt, Dương Tiễn Vs Tôn Ngộ Không Ai Mạnh Hơn

var m_oSPJSDOM_dnn_dnnMENU_ctldnnMENU=new SPJSXMLNode("root", "", null, "", "", "", "", "", "", "false", "", "", "", "", "");var m_oSPNode=new Array(); m_oSPNode<"-1">=m_oSPJSDOM_dnn_dnnMENU_ctldnnMENU;m_oSPNode<"149"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "149", m_oSPNode<"-1">, "Trang chủ", "http://vinaexpress.com.vn/Trangchủ/tabid/149/Default.aspx", "", "", " ", "
*
", "", "", "", "", " BreadcrumbRootTab ", "MainMenu_RootMenuItemSel");m_oSPNode<""> =new SPJSXMLNode("menubreak", "", m_oSPNode<"-1">, "", "", "", "", "", "
", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"225"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "225", m_oSPNode<"-1">, "Giới thiệu cổng", "http://vinaexpress.com.vn/Giớithiệucổng/Giớithiệu/tabid/146/Default.aspx", "", "", " ", " ", "", "", "", "", "", "MainMenu_RootMenuItemSel");m_oSPNode<""> =new SPJSXMLNode("menubreak", "", m_oSPNode<"-1">, "", "", "", "", "", "
", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"36"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "36", m_oSPNode<"-1">, "Portal vinaexpress.com.vn", "http://vinaexpress.com.vn21.com/lequydon", "", "", " ", " ", "", "", "", "", "", "MainMenu_RootMenuItemSel");m_oSPNode<""> =new SPJSXMLNode("menubreak", "", m_oSPNode<"-1">, "", "", "", "", "", "
", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"234"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "234", m_oSPNode<"-1">, "Hướng dẫn", "http://vinaexpress.com.vn/Hướngdẫn/tabid/234/Default.aspx", "", "", " ", " ", "", "", "", "", "", "MainMenu_RootMenuItemSel");m_oSPNode<""> =new SPJSXMLNode("menubreak", "", m_oSPNode<"-1">, "", "", "", "", "", "
", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"689"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "689", m_oSPNode<"-1">, "Demo vinaexpress.com.vn", "http://vinaexpress.com.vn21.com/demo", "", "", " ", " ", "", "", "", "", "", "MainMenu_RootMenuItemSel");m_oSPNode<""> =new SPJSXMLNode("menubreak", "", m_oSPNode<"-1">, "", "", "", "", "", "
", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"230"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "230", m_oSPNode<"-1">, "Góc Tin học", "http://vinaexpress.com.vn/GócTinhọc/tabid/230/Default.aspx", "", "", " ", " ", "", "", "", "", "", "MainMenu_RootMenuItemSel");m_oSPNode<""> =new SPJSXMLNode("menubreak", "", m_oSPNode<"-1">, "", "", "", "", "", "
", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"229"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "229", m_oSPNode<"-1">, "Thư giãn", "http://vinaexpress.com.vn/Thưgiãn/tabid/229/Default.aspx", "", "", " ", " ", "", "", "", "", "", "MainMenu_RootMenuItemSel");m_oSPNode<""> =new SPJSXMLNode("menubreak", "", m_oSPNode<"-1">, "", "", "", "", "", "
", "", "", "", "", "", "");m_oSPNode<"228"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "228", m_oSPNode<"-1">, "Liên hệ", "http://vinaexpress.com.vn/Liênhệ/tabid/228/Default.aspx", "", "", " ", " ", "", "", "", "", "", "MainMenu_RootMenuItemSel");m_oSPNode<"146"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "146", m_oSPNode<"225">, "Giới thiệu", "http://vinaexpress.com.vn/Giớithiệucổng/Giớithiệu/tabid/146/Default.aspx", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "SelectedSubTab");m_oSPNode<"147"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "147", m_oSPNode<"225">, "Chức năng", "http://vinaexpress.com.vn/Giớithiệucổng/Chứcnăng/tabid/147/Default.aspx", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "SelectedSubTab");m_oSPNode<"148"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "148", m_oSPNode<"225">, "Mô hình", "http://vinaexpress.com.vn/Giớithiệucổng/Môhình/tabid/148/Default.aspx", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "SelectedSubTab");m_oSPNode<"915"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "915", m_oSPNode<"36">, "Quảng Nam", "http://lequydon.quangnam.edu.vn", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "SelectedSubTab");m_oSPNode<"916"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "916", m_oSPNode<"36">, "Quảng Trị", "http://vinaexpress.com.vnquangtri.vinaexpress.com.vn.vn/", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "SelectedSubTab");m_oSPNode<"917"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "917", m_oSPNode<"36">, "Hà Tĩnh", "http://vinaexpress.com.vnhatinh.vinaexpress.com.vn.vn/", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "SelectedSubTab");m_oSPNode<"920"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "920", m_oSPNode<"36">, "Chuyên trang Kinh tế học", "http://kinhtehoc.vinaexpress.com.vn.vn", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "SelectedSubTab");m_oSPNode<"926"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "926", m_oSPNode<"915">, "Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm", "http://vinaexpress.com.vn/thptc-nguyenbinhkhiem", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "SelectedSubTab");m_oSPNode<"226"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "226", m_oSPNode<"915">, "Trường THPT Lê Quý Đôn", "http://vinaexpress.com.vn/lequydon", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "SelectedSubTab");m_oSPNode<"404"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "404", m_oSPNode<"915">, "Trường THPT Phan Châu Trinh", "http://vinaexpress.com.vn/thpt-phanchautrinh", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "SelectedSubTab");m_oSPNode<"1070"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "1070", m_oSPNode<"915">, "Trường THPT Núi Thành", "http://thptnuithanh.vinaexpress.com.vn.vn", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "SelectedSubTab");m_oSPNode<"1137"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "1137", m_oSPNode<"915">, "Trường THPT Nguyễn Huệ", "http://thptnguyenhue.vinaexpress.com.vn.vn", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "SelectedSubTab");m_oSPNode<"460"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "460", m_oSPNode<"915">, "Trường THPT Sào Nam", "http://vinaexpress.com.vn/thpt-saonam", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "SelectedSubTab");m_oSPNode<"856"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "856", m_oSPNode<"915">, "Trường THPT Tiểu La", "http://vinaexpress.com.vn/thpt-tieula", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "SelectedSubTab");m_oSPNode<"600"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "600", m_oSPNode<"915">, "Trường THPT Nguyễn Hiền", "http://vinaexpress.com.vn/thpt-nguyenhien", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "SelectedSubTab");m_oSPNode<"708"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "708", m_oSPNode<"915">, "Trường THPT Nguyễn Thái Bình", "http://vinaexpress.com.vn/thpt-nguyenthaibinh", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "SelectedSubTab");m_oSPNode<"919"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "919", m_oSPNode<"916">, "Trung tâm KTTH - HN", "http://tthn-quangtri.vinaexpress.com.vn.vn", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "SelectedSubTab");m_oSPNode<"918"> =new SPJSXMLNode("menuitem", "918", m_oSPNode<"917">, "Trường THPT Lê Quý Đôn", "http://vinaexpress.com.vnhatinh.vinaexpress.com.vn.vn/", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "SelectedSubTab");spm_initMyMenu(m_oSPJSDOM_dnn_dnnMENU_ctldnnMENU, spm_getById("dnn_dnnMENU_ctldnnMENU"));delete m_oSPNode;