Tiểu sử lý hồng chí

     

Lý Hồng Chí giảng rằng không tin Đại Pháp của Lý Hồng Chí thì phải vào địa ngục, thậm chí bị hình thần toàn diệt, tức là diệt không còn thể tái sinh. Tin và theo Lý Hồng Chí thì được thành Thần lên thiên quốc và sẽ được lưu lại, nghĩa là vượt qua ngày tận thế.

Bạn đang xem: Tiểu sử lý hồng chí


Các trang web của Pháp Luân Công giới thiệu cho những người mới tìm hiểu rằng Pháp Luân Công là môn khí công Phật Gia thượng thừa, phi tôn giáo, phi chính trị, phi kinh tế, được pháp thân của sư phụ (Lý Hồng Chí) bảo hộ không bị ngoại tà xâm nhiễu. Tuy nhiên trong các tác phẩm của Lý Hồng Chí và các trang web nội bộ của Pháp Luân Công cho thấy Lý Hồng Chí đã tự đề cao mình vượt qua cả Phật Thích Ca Mâu Ni và Chúa Jesus. Đại Pháp của Lý Hồng Chí bao hàm cả vũ trụ, là người cứu vớt nhân loại, sáng tạo ra thế giới, toàn bộ các chư thần đều phải ký thệ ước với Lý Hồng Chí trước khi xuống trái đất, Lý Hồng Chí cho rằng Thích Ca và Jesus chỉ thuyết pháp ví như vàng 18k, 16k, còn Lý Hồng Chí thuyết pháp là vàng 24k… Lý Hồng Chí tuyên truyền thời mạt pháp, thuyết tận thế, muốn vượt qua thì phải tin vào Lý Hồng Chí, theo Pháp Luân Công.
Tại Việt Nam, theo quan sát và ước tính của chúng tôi đã có tới gần trăm nghìn tín đồ Phật giáo đã bị cải đạo sang theo Pháp Luân Công. Khi theo Pháp Luân Công sẽ bỏ Phật giáo, bỏ đạo thờ cúng tổ tiên, bỏ văn hóa tín ngưỡng truyền thống và chỉ thờ ảnh Lý Hồng Chí… Sau đây chúng tôi tổng kết 17 dấu hiệu tà giáo lừa đảo của Lý Hồng Chí và tổ chức Pháp Luân Công, trái với những gì Pháp Luân Công tuyên truyền trên các trang web quảng cáo.
Học viên Pháp Luân Công kết thúc các bình luận, tâm sự, status thường kết thúc bằng cụm từ Hợp Thập, giống như tín đồ đạo Thiên Chúa thường kết thúc cuộc trò chuyện, thể hiện các điều liên quan đến tâm linh bằng từ Amen.
2. A Di Đà Phật (Pháp môn tịnh độ tông của Phật Giáo) - Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo, Sư Phụ Lý Hảo (Pháp Luân Công)
Có nhiều trang web của Pháp Luân Công tuyên truyền niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo chữa được ung thư, AIDS sau một tháng, niệm những câu đó được Pháp Thân của Lý Hồng Chí che trở, bảo hộ…. Có thể thấy ý tưởng niệm các câu này được Pháp Thân của Lý Hồng Chí che trở bảo hộ một mặt thần thánh hóa Lý Hồng Chí, mặt khác biểu hiện của mê tín dị đoan (khi niệm nhưng câu này mà khỏi bệnh AIDS sau một tháng) và ăn cắp ý tưởng từ câu niệm A Di Đà Phật của Phật giáo.
Sách Chuyển Pháp Luân của Lý Hồng Chí khẳng định các Đại Giác Giả sáng tạo ra thế giới, logic tất cả các khẳng định của Lý Hồng Chí lại có thể thấy rằng không ai khác mà chính Lý Hồng Chí là kẻ sáng tạo ra thế giới. Đến sách Pháp Luân Đại Pháp Nghĩa Giải Lý Hồng Chí trực tiếp khẳng định bản thân ông ta sáng tạo ra thế giới Pháp Luân, Bồ Tát và La Hán của thế giới này còn cao hơn cả Phật của thế giới khác. Lý Hồng Chí còn tuyên truyền học viên Pháp Luân Công đều là chư thần là Phật, và Phật cũng bị đọa địa ngục. Hiện nay chỉ có mình Lý Hồng Chí là muốn quản nhân loại còn lại các đại giác giả khác không quản nữa. Như vậy rõ ràng là Lý Hồng Chí đang xúc phạm đến giáo chủ của đạo Phật, tranh ngôi vị sáng tạo thế giới của đạo Thiên Chúa và đạo Hồi.
4. Thiên Quốc (Đạo Giáo), Thiên Đường (Đạo Hồi, Đạo Thiên Chúa) - Cao Tầng, Thiên Thượng, Thiên Quốc, cõi Pháp Luân của Lý Hồng Chí
Trong các tác phẩm của mình Lý Hồng Chí thường xuyên nói về Thiên Quốc, Thiên Thượng, các Thần từ thiên thượng theo Lý Hồng Chí xuống thành cỏ cây, cầm thú nên gần đây có nhiều chính sách bảo vệ thực vật động vật ra đời….Lý Hồng Chí còn mô tả Thiên Quốc là bầu trời…
5. Xưng tội, rửa tội trước cha chúa (đạo thiên chúa); sám hối (đạo Phật) - Nghiêm chính thanh minh của Pháp Luân Công 
Nghiêm chính thanh minh là hình thức rửa tội của các học viên Pháp Luân Công trước Lý Hồng Chí. Nhiều học viên Pháp Luân Công bị công an bắt vì tội chống phá nhà nước, tuyên truyền mê tín dị đoan nhưng sau đó lại sám hối trước Lý Hồng Chí và viết sám hối (nghiêm chính thanh minh) lên trang Minh Huệ một trang chủ nội bộ của Pháp Luân Công.
6. Chỉ thờ Thiên Chúa (đạo Thiên Chúa) - Chỉ thờ Lý Hồng Chí, bỏ đạo thờ cúng tổ tiên, xóa bỏ văn hóa tín ngưỡng truyền thống
Lý Hồng Chí và Pháp Luân Công giả danh là một môn thể dục dưỡng sinh đi cải đạo cả tín đồ Phật giáo và Thiên Chúa giáo. Số lượng học viên Pháp Luân Công tăng lên chủ yếu từ những phật tử và những người có tín ngưỡng theo đạo Phật. Điều đặc biệt là Pháp Luân Công tuyên truyền phi tôn giáo phi kinh tế, phi chính trị, nhưng xóa bỏ hết tất cả nền văn hóa truyền thống, cả đạo thờ cúng ông bà tổ tiên, những điều tốt đẹp được Lý Hồng Chí và Pháp Luân Công sử dụng như một chiêu bài gây ngộ nhận rằng Pháp Luân Công là tốt. Xóa bỏ toàn bộ văn hóa tín ngưỡng tôn giáo truyền thống nhưng cuối cùng chỉ thờ ảnh của Lý Hồng Chí, tôn sùng thần thánh Lý Hồng Chí và coi thường những giáo chủ của tôn giáo cũ, phong tục tín ngưỡng truyền thống. Nếu như tín đồ Pháp Luân Công có tội lỗi gì thì sám hối trước ảnh (tín đồ Pháp Luân Công gọi đó là Pháp Tượng) của Lý Hồng Chí. Lý Hồng Chí còn tuyên truyền từng chữ trong quyển chuyển Pháp Luân đều có Pháp Thân của Lý Hồng Chí…
7. Kinh Cựu Ước, Tân Ước (đạo Thiên Chúa) - Kinh Pháp Luân Công và kinh Chuyển Pháp Luân (Pháp Luân Công)
Cũng như các tôn giáo khác đều có kinh điển, khi những người mới theo Pháp Luân Công được giới thiệu học quyển Chuyển Pháp Luân. Trong quyển sách này Lý Hồng Chí tuyên truyền mạt thế luận, tuyên truyền thần thánh bản thân, hạ thấp Phật Thích Ca Mâu Ni, xuyên tạc kinh Phật, bàn về đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảy năm lần nhưng không có chú thích, phân tích kinh Phật một cách xuyên tạc, sử dụng thuật ngữ của Phật giáo, ngụy biện mượn miệng thần phật, nhưng che đậy bởi vỏ bọc bởi ba chữ Chân Thiện Nhẫn và tâm không chấp trước… nhưng hạ thấp toàn bộ. Ngoài ra Lý Hồng Chí còn có nhiều tác phẩm khác thể hiện rõ sự thần thánh hóa bản thân mình.
Bài liên quan
Thực chất hoạt động của Pháp luân công tại Quảng Bình
8. Tụng kinh (đạo Phật), đi cầu (đạo Thiên Chúa) - đọc kinh của Phật Chủ
Cũng giống như tín đồ của các tôn giáo khác như Hồi giáo đọc kinh Koran, Thiên Chúa giáo đọc kinh Cựu Ước,Tân Ước……Lý Hồng Chí yêu cầu tín đồ Pháp Luân Công phải làm ba việc trong đó có một việc là hàng ngày phải đọc kinh của Lý Hồng Chí.

Xem thêm: Nghệ Sĩ Lương Minh Trang Cô Ca Sĩ Trẻ Làng Nhạc Việt, Đám Tang Nhạc Sĩ Lương Minh Nghẹn Ngào Nước Mắt


Tín đồ Pháp Luân Công tin tuyệt đối vào Lý Hồng Chí thể hiện họ sẵn sàng vứt bỏ cả gia đình, bàn thờ tổ tiên, tôn giáo tín ngưỡng truyền thống để theo Lý Hồng Chí, họ quan điểm bản thân họ là Thần xuống thế gian là để hoàn thành sứ mệnh với Lý Hồng Chí vì đã ký thệ ước với Lý Hồng Chí trước khi xuống thế gian này.
Không giống với đạo Phật đi đến đâu hòa đồng với tôn giáo tín ngưỡng bản địa, thể hiện nét đẹp tam giáo đồng quy. Pháp Luân Công giả danh đạo Phật (Phật pháp), tuy nhiên giống Hồi giáo là tuyên truyền xóa bỏ toàn bộ văn hóa tín ngưỡng truyền thống, bài xích tôn giáo tín ngưỡng truyền thống nơi đi qua (Pháp Luân Công) thông qua lý thuyết Bất Nhị Pháp Môn của Lý Hồng Chí.
*
Tín đồ Pháp Luân Công thần thánh hóa giáo chủ Lý Hồng Chí qua việc xếp hình

Lý Hồng Chí hô biến lần thứ nhất, môn khí công do mình sáng lập thành một môn khí công của Phật gia, và khi ông ta hô biến lần hai môn khí công
này trở thành một pháp môn của Phật pháp. Có đầy đủ bằng chứng để chứng minh Pháp Luân Công không liên quan gì đến Phật gia, Phật giáo, Phật pháp tất cả chỉ là sự ngụy biện của Lý Hồng Chí gắn 5 bài tập công với Phật pháp để dễ truyền bá. Theo bài giảng của Lý Hồng Chí tập Pháp Luân Công thì những người già đã 70-80 hết kinh, mãn kinh vẫn ra kinh nguyệt trở lại. Như vậy về bản chất tập Pháp Luân Công kích thích hooc môn sinh dục, trái với Phật pháp của đức Phật Thích Ca Mâu Ni hay các trường phái tu hành khác là thiểu dục tri túc. Nếu hooc môn sinh dục phát sinh thì chỉ có tăng thêm ham muốn chứ làm sao mà tu Phật hay thành Phật được!
*
Lý Hồng Chí, kẻ đang sống cùng vợ và con bài xích hạ thấp Phật Thích Ca Mâu Ni và Phật giáo được tín đồ Pháp Luân Công khoác lên người chiếc áo cà sa của Phật giáo, nguồn http://vi.falundafa.vinaexpress.com.vn/

Sử dụng các hình ảnh của Phật giáo, thuật ngữ của Phật giáo để gây ngộ nhận thâm nhập vào tín đồ Phật giáo và cải đạo phật tử, và những người ảnh hưởng Phật giáo. Bề ngoài Pháp Luân Công tuyên truyền rằng chỉ là môn khí công, đề cao tâm tính, tốt cho sức khỏe, khỏi bệnh thần kỳ, kêu oan (Pháp Luân Công).
Tín đồ Pháp Luân Công rải truyền đơn, mở điểm luyện công, lập trang web, đi chào mời, càng lôi kéo được nhiều công đức càng vô lượng (theo các bài giảng của Lý Hồng Chí). Và không được giảng pháp cao tầng cho người thường, nghĩa là đi quảng cáo một kiểu và trên thực tế một kiểu khác. Họ cho rằng người thường không hiểu nổi Pháp Cao Tầng của Lý Hồng Chí nên họ chỉ giảng Pháp Luân Công tốt cho sức khỏe, đề cao tâm tính, phi kinh tế, phi chính trị, phi tôn giáo, bị đàn áp, tuyên truyền chống phá Trung Quốc, (đánh vào tâm lý ghét Trung Quốc của nhân dân Việt Nam), quảng cáo sai sự thật (đánh vào tâm lý hiếu kỳ).
Ngoài việc đọc kinh văn thì Lý Hồng Chí yêu cầu tất cả tín đồ Pháp Luân Công phát chính niệm tiêu diệt tà linh của đảng cộng sản tại tất cả mọi không gian "Vô sở bất bao vô sở di lậu" (nghĩa là diệt tà linh của đảng cộng sản tại tất cả mọi không gian) ngày 4 lần, 6h sáng 6h tối, 12h trưa, 12 giờ đêm. 
Lý Hồng Chí giảng rằng không tin Đại Pháp của Lý Hồng Chí thì phải vào địa ngục, thậm chí bị hình thần toàn diệt, tức là diệt không còn thể tái sinh. Tin và theo Lý Hồng Chí thì được thành Thần lên thiên quốc và sẽ được lưu lại, nghĩa là vượt qua ngày tận thế.
Bài liên quan
Những hệ lụy đáng lo ngại của Pháp luân công tại Quảng Bình
15. Thuyết tận thế mà Lý Hồng Chí có vai trò trung tâm
Lý Hồng Chí và Pháp Luân Công tuyên truyền mạt thế luận và Lý Hồng Chí là đấng giác ngộ, thậm chí còn gấp nhiều lần Phật Thích Ca và Chúa Jesus xuống thế giới cứu nhân loại. Nhưng đây là lần cuối cùng mà đại Pháp truyền ra thế giới. Lý Hồng Chí mượn miệng các thần phật, đại giác giả để nói lên mạt thế luận của ông ta, điều quan trọng là mạt thế luận này thì chính Lý Hồng Chí là người duy nhất, cuối cùng cứu nhân loại, truyền bá đại pháp, không tin không theo Lý Hồng Chí thì sẽ bị hủy diệt.
Đối với tín đồ Pháp Luân Công tất cả đều do sư phụ an bài, gặp chuyện gì họ cũng cho rằng do Lý Hồng Chí an bài để đề cao tâm tính, tập 120 phút khỏi bệnh cũng là do sư phụ tiêu nghiệp tịnh hóa cơ thể, tu tại tự kỷ công tại sư phụ, ốm không cần sử dụng thuốc...

Xem thêm: Lê Đình Thế Hoàng Đình Thể


Đức Phật Thích Ca khiêm tốn giản dị Ta chỉ là vị lương y, uống thuốc hay không không phải lỗi của lương y (trong kinh Di Giáo, Niết Bàn), Ta chỉ là người chỉ đường biết đường đúng không theo không phải lỗi của người chỉ đường. Ngược lại Lý Hồng Chí thì không tin ta thì chỉ có vào địa ngục, Thích Ca Mâu Ni chỉ đạt tầng Như Lai, ta giảng pháp tại cao tầng, tổ tiên là âm hồn tầng thấp sẽ gây can nhiễu (phải bỏ, tức là bỏ đạo thờ cúng ông bà tổ tiên), Nguyên Thủy Thiên Tôn chưa phải thần lớn nhất nhưng có công hơn Như Lai (hạ thấp giáo chủ của tôn giáo khác), Thiền Tông chỉ là Pháp Môn dùi sừng bò (hạ thấp pháp môn của Phật giáo),ta thuyết pháp ví như vàng 24K, còn Jesus, Thích Ca chỉ là vàng 16K, 18K,... pháp luân tạo ra cả triệu triệu Thích Ca và Jesus.
Trên đây là 17 biểu hiện thể hiện đúng bản chất của tà đạo Pháp Luân Công, với 17 đặc điểm bản chất này chỉ có thể kết luận Pháp Luân Công là một tà đạo trá hình lúp bóng, giả danh một môn khí công giả danh đạo Phật âm mưu xóa bỏ văn hóa tín ngưỡng và tôn giáo truyền thống của dân tộc để độc tôn Lý Hồng Chí. Tham khảo:
<1>-http://vinaexpress.com.vn/van-de-quan-tam/201703/Phap-Luan-Cong-lua-dao-am-muu-xoa-bo-van-hoa-truyen-thong-cua-dan-toc-26056/