Phân biệt can và could

     

Mục Lục Bài Viết

Phân biệt be able khổng lồ, can cùng could và bài xích tập kèm đáp ánPhân biệt be able khổng lồ, can và couldCách cần sử dụng couldcác bài tập luyện về could, can với be able to
Phân biệt be able to lớn, can cùng could với bài xích tập kèm đáp án

Can, could, be able lớn có nghĩa là có thể. Tuy nhiên, có trường đúng theo sử dụng be able lớn mà tất yêu sử dụng được can xuất xắc could. Xem bài viết sau để nắm rõ về kiểu cách thực hiện của 3 tự đồng nghĩa này nhé.

Bạn đang xem: Phân biệt can và could

Phân biệt be able to, can với could

Cách sử dụng be able to

– Dùng nhằm chỉ kỹ năng làm cho được một bài toán nào đó

Ex:

I’m able to lớn read = I can read

– Dùng trong những trường hợp đặc biệt

Ex:

The fire spread throughthe building quickly but everybody was able lớn escape or … everytoàn thân managed toescape (but not ‘could escape’). (Ngọn lửa lan nhanh khô trong tòa đơn vị tuy nhiên số đông người đã rất có thể chạy thoát được.)

Cách dùng could

– Could là thừa khứ đọng của can. Cách áp dụng của nhị từ bỏ này giống nhau.

– Could cần sử dụng đặc trưng với: see, hear, smell, taste, feel, rethành viên, understand

Ex:

When we went into lớn the house,we could smell burning. (Lúc công ty chúng tôi lấn sân vào căn nhà, Shop chúng tôi rất có thể ngửi được mùi hương cháy.)

She spoke in a very low voice, but I could understand what she said. (Cô ấy vẫn nói giọng rấttrầm, tuy nhiên tôi rất có thể đọc cô ấy nói gì.)

– Diễn tả ai đó có công dụng làm cho gì

Ex:

My grandfather could speak five languages. (Ông tôi nói theo một cách khác được năm ngoại ngữ.)

We were completely không tính phí. We could bởi vì what we wanted. (= we were allowed to lớn do…) (Chúng ta đã hoàn toàn thoải mái. Chúng ta hoàn toàn có thể làm cho đầy đủ gì nhưng bọn họ mong (= chúng ta đã có phnghiền làm…)

– Dùng could để chỉ năng lực nói chung (general ability).

bài tập về could, can cùng be able to

Execise 1: Now that we’ve sầu refreshed the basics, see if you can complete the following sentences correctly.

1.___ you hear the fireworks from your house last night?

a. Can

b. Can’t

c. Could

2. Do you think you ___ write that report by Tuesday? I know you’re very busy.

a. will be able to

b. couldn’t

c. have sầu been able to

3. I ___ touch my toes. See!

a. could

b. can

c. will be able to

4. I ___ spkết thúc another moment in that restaurant. It was too noisy.

Xem thêm: Phim Ngắn Bồ Công Anh

a. can’t

b. couldn’t

c. have sầu been able to

5. I ___ never seem khổng lồ get the temperature right.

a. can

b. can’t

c. lớn be able to

6. ___ play professional tennis, you must be extremely fit.

a. Couldn’t

b. Will you be able to

c. To be able to

7. ___ you play an instrument?

a. Able to

b. Couldn’t

c. Can

8. I’m afraid I ___ attover the meeting, I’m on business in Japan.

a. won’t be able to

b. will be able to

c. can

9. ___ you have brought it to me at work?

a. Couldn’t

b. Cannot

c. Will be able to

10. They ___ save the men from the sinking ship.

a. were able to

b. was able to

c. could to

Execise 2: Write the phrases in brackets in their correct forms into the gaps.

Xem thêm: Phạm Đức Anh Profiles - Chàng Trai Vàng Hóa Học Tham Dự Đại Hội Đảng

Last week we………… swimming, this week we can’t. (can/to lớn go)Maybe the Smiths………… a new house next year. (can/to lớn build)If you try hard, you………… your examinations. (can/khổng lồ pass)When I was five sầu, I…………. (not/can/khổng lồ swim)Dennis…………the trumpet after four months. (can/to lớn play)Luke has passed his driving test, now he………… a oto. (can/to drive)I…………lớn hyên on the phone for three weeks last month. (not/can/khổng lồ speak)Alex…………his homework when his desk is in such a mess. (not/can/to lớn do)They were so busy, they…………me. (not/can/to lớn text)Lisa………… her dress. She can wear it again. (can/lớn clean)Đáp án

Execise 1

cabbaccaaa

Execise 2

could gowill be able lớn buildcan passcould not swimcould playcan drivecould not speakwill not be able to lớn docould not texthas been able to lớn clean

các bài luyện tập bên trên để giúp các bạn phân biệt rõ giải pháp thực hiện của could, can, be able to. Luyện tập tận nhà nhằm ôn lại kỹ năng và tránh nhầm lẫn khi sử dụng nhé chúng ta.

*

========

Nếu bạn hoặc người thân trong gia đình, bằng hữu mong muốn học tập tiếng Anh thì đừng quên trình làng Shop chúng tôi nhé. Để lại đọc tin trên đây và để được tư vấn:


Chuyên mục: Người nổi tiếng

Dành cho bạn