Nội Công 5 Cửu Âm Chân Kinh

     
*

Nhập môn:

Sau khi dứt cửu âm chí “Lạc Dương Cổ Kiếp”, máy chủ sẽ mở đổi khí công bậc 5. Người chơi đầy đủ điều kiện rất có thể đến tìm người đổi nội 5 môn phái để nhận nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ vẫn nhận được một số ít đạo cụ đổi nội 5: Thánh Võ Lệnh.

Bạn đang xem: Nội công 5 cửu âm chân kinh

Huấn luyện môn phái:

Người nghịch sau khi ngừng nhiệm vụ nội công bậc 5 hoàn toàn có thể nhận cách chơi huấn luyện.

Huấn luyện sẽ địa thế căn cứ theo 3 phương diện Sức Mạnh, Dũng Khí, Thể Năng của tín đồ chơi mà xây đắp 1 vào 3 cách chơi đấy. Sau đó, chọn và dứt cấm địa với độ nặng nề khác nhau, hoàn toàn có thể nhận được lượng Thánh Võ Lệnh không giống nhau.

Tăng cung cấp tầng nội công:

Khi fan chơi học nội 5 cho tới tầng 10, 18, 27, 36, vẫn nhận được người yêu câu gửi thư của Ma Đao Đường.

Căn cứ vào văn bản thư liên tiếp làm nhiệm vụ, xong xuôi sẽ thừa nhận được hầu như trang sách nội công tầng cao hơn.

Đổi Thánh Võ Lệnh:

Dùng Dương so bì Tàn Phiến với Thẻ Danh Dự môn phái (Thưởng Thiện phân phát Ác Lệnh) đổi Thánh Võ Lệnh với con số nhất định, hằng ngày có số lượng giới hạn số lần đổi.

Nội công bậc 5 môn phái:


*
*

Nội công: Tẩy Tủy Kinh

Thuôc tính: Dương cương

Tầng nội công tác dụng
Tầng 6-15

+ Vô Sứ bình thường Khí: Khi tấn công có tỷ lệ tăng 2% tỷ lệ bạo kích cùng 4% ngay cạnh thương bạo kích, bảo trì 40 giây, những nhất gồm thể ông xã 4 tầng.

+ Tẩy Tủy trả Nguyên: khi bị tiến công có phần trăm hồi phục khí huyết bạn dạng thân, đồng thời giải trừ 1 tinh thần xấu.

Tầng 16-25

+ Vô Sứ chung Khí: Khi tấn công có phần trăm tăng 2% tỷ lệ bạo kích với 4% tiếp giáp thương bạo kích, duy trì 40 giây, nhiều nhất tất cả thể ông chồng 4 tầng.

+ Tẩy Tủy hoàn Nguyên: lúc bị tấn công có xác suất hồi phục khí huyết bản thân, mặt khác giải trừ 1 trạng thái xấu.

Tầng 26-35

+ Vô Sứ thông thường Khí: Khi tiến công có phần trăm tăng 2% xác suất bạo kích cùng 4% gần cạnh thương bạo kích, bảo trì 40 giây, những nhất bao gồm thể ông chồng 5 tầng.

+ Tẩy Tủy hoàn Nguyên: lúc bị tấn công có phần trăm hồi phục khí huyết bản thân, bên cạnh đó giải trừ 1 tâm trạng xấu.

Tầng 36-48

+ Vô Sứ bình thường Khí: Khi tiến công có phần trăm tăng 2% phần trăm bạo kích cùng 4% giáp thương bạo kích, bảo trì 40 giây, các nhất có thể chồng 5 tầng.

+ Tẩy Tủy trả Nguyên: lúc bị tấn công có phần trăm hồi phục khí huyết phiên bản thân, bên cạnh đó giải trừ 1 tinh thần xấu.

Tầng 49

+ Vô Sứ chung Khí: Khi tiến công có phần trăm tăng 2% tỷ lệ bạo kích và 4% giáp thương bạo kích, duy trì 40 giây, nhiều nhất gồm thể chồng 6 tầng.

+ Tẩy Tủy hoàn Nguyên: khi bị tấn công có phần trăm hồi phục khí huyết bạn dạng thân, đôi khi giải trừ những trạng thái xấu, và trong thời điểm tạm thời miễn dịch mọi trạng thái này


*
*

Nội công: Ỷ Thiên Đồ Long Công

Thuôc tính: Thái cực

Tầng nội công tác dụng
Tầng 6-15

+ Bảo Đao Đồ Long, hiệu lệnh Thiên Hạ: Khi tiến công có tỷ lệ tăng 30% gần cạnh thương tất cả các chiêu thức bản thân, xem dịu đỡ đòn tăng thêm 25%, duy trì 10 giây.

+ Ỷ Thiên Bất Xuất, Thùy Dữ Tranh Phong: lúc bị tấn công có xác suất tăng 30% miễn thương trong một khoảng thời gian, gia hạn hồi phục khí huyết, hiệu quả duy trì 10 giây.

Trong 1 khoảng thời hạn chỉ rất có thể kích hoạt 1 các loại hiệu ứng.

Tầng 16-25

+ Bảo Đao Đồ Long, hiệu lệnh Thiên Hạ: Khi tấn công có xác suất tăng 30% cạnh bên thương toàn bộ các chiêu thức bản thân, xem nhẹ đỡ đòn tăng lên 25%, duy trì 11 giây.

+ Ỷ Thiên Bất Xuất, Thùy Dữ Tranh Phong: lúc bị tấn công có phần trăm tăng 30% miễn thương trong 1 khoảng thời gian, duy trì hồi phục khí huyết, hiệu quả bảo trì 11 giây.

Trong 1 khoảng thời gian chỉ hoàn toàn có thể kích hoạt 1 các loại hiệu ứng.

Tầng 26-35

+ Bảo Đao Đồ Long, tín hiệu lệnh Thiên Hạ: Khi tấn công có xác suất tăng 30% cạnh bên thương tất cả các chiêu thức bản thân, xem nhẹ đỡ đòn tăng thêm 25%, duy trì 12 giây.

+ Ỷ Thiên Bất Xuất, Thùy Dữ Tranh Phong: khi bị tấn công có phần trăm tăng 30% miễn thương trong 1 khoảng thời gian, gia hạn hồi phục khí huyết, hiệu quả duy trì 12 giây.

Trong 1 khoảng thời gian chỉ có thể kích hoạt 1 một số loại hiệu ứng.

Tầng 36-48

+ Bảo Đao Đồ Long, tín lệnh Thiên Hạ: Khi tiến công có xác suất tăng 30% gần kề thương tất cả các chiêu thức bạn dạng thân, xem vơi đỡ đòn tạo thêm 25%, duy trì 13 giây.

+ Ỷ Thiên Bất Xuất, Thùy Dữ Tranh Phong: khi bị tiến công có phần trăm tăng 30% miễn thương trong 1 khoảng thời gian, bảo trì hồi phục khí huyết, hiệu quả duy trì 13 giây.

Trong 1 khoảng thời gian chỉ có thể kích hoạt 1 loại hiệu ứng.

Tầng 49

+ Bảo Đao Đồ Long, tín lệnh Thiên Hạ: Khi tiến công có phần trăm tăng 30% gần kề thương tất cả các chiêu thức phiên bản thân, xem dịu đỡ đòn tăng lên 25%, duy trì 15 giây.

+ Ỷ Thiên Bất Xuất, Thùy Dữ Tranh Phong: khi bị tấn công có phần trăm tăng 30% miễn thương trong 1 khoảng thời gian, duy trì hồi phục khí huyết, hiệu quả gia hạn 15 giây.

+ Võ Lâm Chí Tôn: trong một khoảng thời gian, mặt khác kích hoạt cả cảm giác Ỷ Thiên và Đồ Long.Hiệu quả Ỷ Thiên chỉ kích hoạt lúc khí huyết phiên bản thân thấp hơn 90%.


*
*

Nội công: Đại thừa Niết Bàn Công

Thuôc tính: Âm nhu

Tầng nội công công dụng
Tầng 6-15

+ niết bàn Hóa Cảnh: tiến công hoặc bị tiến công sẽ nhận thấy hộ thể thuẫn, hấp thu gần kề thương bên cạnh đó tạo tiếp giáp thương Dương ra xung quanh, bớt nội phòng của mục tiêu, bảo trì 7 giây.

+ khi hộ thể thuẫn bị phá, công dụng của niết bàn Hóa Cảnh cũng mất đi.

Tầng 16-25

+ Niết Bàn Hóa Cảnh: tiến công hoặc bị tiến công sẽ nhận ra hộ thể thuẫn, hấp thu liền kề thương mặt khác tạo ngay cạnh thương Dương ra xung quanh, giảm nội phòng của mục tiêu, duy trì 7 giây.

+ lúc hộ thể thuẫn bị phá, kết quả của niết bàn Hóa Cảnh cũng mất đi.

Tầng 26-35

+ Niết Bàn Hóa Cảnh: tiến công hoặc bị tiến công sẽ nhận thấy hộ thể thuẫn, hấp thu liền kề thương đồng thời tạo gần cạnh thương Dương ra xung quanh, bớt nội phòng của mục tiêu, bảo trì 7 giây.

+ lúc hộ thể thuẫn bị phá, hiệu quả của nát bàn Hóa Cảnh cũng mất đi.

Tầng 36-48

+ Niết Bàn Hóa Cảnh: tấn công hoặc bị tiến công sẽ nhận được hộ thể thuẫn, hấp thu gần kề thương đôi khi tạo gần kề thương Dương ra xung quanh, bớt nội chống của mục tiêu, duy trì 7 giây.

+ khi hộ thể thuẫn bị phá, kết quả của niết bàn Hóa Cảnh cũng mất đi.

Xem thêm: Những Tựa Game Hay Trên Pc Hay Nhất Năm 2021, Top Game Hay Nhất Trên Pc Không Thể Không Chơi

Tầng 49

+ Niết Bàn Hóa Cảnh: tiến công hoặc bị tiến công sẽ nhận được hộ thể thuẫn, hấp thu gần cạnh thương đôi khi tạo liền kề thương Dương ra xung quanh, bớt nội phòng của mục tiêu, gia hạn 10 giây.

+ mặc dù khiên hộ thân gồm biến mất, đều tạo ra sát thương nổ xung quanh, khiến những mục tiêu bị thương sẽ bớt 30% sát thương, gia hạn 10s.


*
*

Nội công: rứa Long Công

Thuôc tính: Dương cương

Tầng nội công công dụng
Tầng 6-15

+ Thanh Long Xuất Thủy: Tăng một ít sát thương cho từng đòn tấn công.

+ Cầm Long Thức: lúc xuất chiêu có phần trăm tăng sức mạnh chiêu bạo kích với kèm theo giáp thương tiễn xạ, khiến mục tiêu trúng đòn tụt giảm độ di chuyển 40%.

Tầng 16-25

+ Thanh Long Xuất Thủy: Tăng một ít ngay cạnh thương cho từng đòn tấn công.

+ Cầm Long Thức: khi xuất chiêu có xác suất tăng sức khỏe chiêu bạo kích và kèm theo gần kề thương tiễn xạ, khiến mục tiêu trúng đòn giảm tốc độ di chuyển 40%.

Tầng 26-35

+ Thanh Long Xuất Thủy: Tăng một ít liền kề thương cho từng đòn tấn công.

+ Cầm Long Thức: lúc xuất chiêu có xác suất tăng sức mạnh chiêu bạo kích cùng kèm theo liền kề thương tiễn xạ, khiến mục tiêu trúng đòn giảm tốc độ dịch chuyển 40%.

Tầng 36-48

+ Thanh Long Xuất Thủy: Tăng một ít sát thương cho từng đòn tấn công.

+ Cầm Long Thức: khi xuất chiêu có phần trăm tăng sức khỏe chiêu bạo kích và kèm theo ngay cạnh thương tiễn xạ, khiến cho mục tiêu trúng đòn giảm tốc độ dịch chuyển 40%.

Tầng 49

+ Thanh Long Xuất Thủy: Tăng một ít gần kề thương cho mỗi đòn tấn công.

+ Cầm Long Thức: lúc xuất chiêu có xác suất tăng sức mạnh chiêu bạo kích với kèm theo giáp thương tiễn xạ, khiến mục tiêu trúng đòn giảm tốc độ dịch rời 40%.


Nội công: trung ương Mạch Âm Công

Thuôc tính: Âm nhu

Tầng nội công công dụng
Tầng 6-15

+ cực Nhu Hàn Độc: Khi tiến công có xác suất truyền 1 nhiều loại độc dược chí mạng lên người mục tiêu, mục tiêu mỗi lần vận khí xuất chiêu hoặc thi triển khinh công sẽ ảnh hưởng mất khí huyết, bảo trì 30s, hoàn toàn có thể xếp ông chồng nhiều tốt nhất 4 tầng.

Tầng 16-25

+ Cực Nhu Hàn Độc: Khi tiến công có phần trăm truyền 1 các loại độc dược chí mạng lên người mục tiêu, kim chỉ nam mỗi lần vận khí xuất chiêu hoặc thi triển khinh công có khả năng sẽ bị mất khí huyết, gia hạn 30s, rất có thể xếp ông xã nhiều tốt nhất 4 tầng.

Tầng 26-35

+ Cực Nhu Hàn Độc: Khi tiến công có tỷ lệ truyền 1 loại độc dược chí mạng lên trên người mục tiêu, kim chỉ nam mỗi lần vận khí xuất chiêu hoặc thi triển coi thường công sẽ ảnh hưởng mất khí huyết, bảo trì 30s, hoàn toàn có thể xếp chồng nhiều nhất 4 tầng.

Tầng 36-48

+ Cực Nhu Hàn Độc: Khi tiến công có xác suất truyền 1 loại độc dược chí mạng lên trên người mục tiêu, phương châm mỗi lần vận khí xuất chiêu hoặc thi triển coi thường công sẽ bị mất khí huyết, duy trì 30s, có thể xếp ck nhiều tốt nhất 4 tầng.

Tầng 49

+ Cực Nhu Hàn Độc: Khi tiến công có xác suất truyền 1 loại độc dược chí mạng lên người mục tiêu, phương châm mỗi lần vận khí xuất chiêu hoặc thi triển coi thường công có khả năng sẽ bị mất khí huyết, duy trì 30s, rất có thể xếp ông xã nhiều tuyệt nhất 5 tầng, mỗi tầng giảm thêm 3% gần kề thương chiêu thức.

+ Âm quá thấp Độc: lúc "Cực Nhu Hàn Độc" bị có tác dụng mới, phong chiêu kẻ thù 3s.


Nội công: Cửu Thiên Tiên Quyết

Thuôc tính: Âm nhu

Tầng nội công hiệu quả
Tầng 6-15

+ Phụng Vũ Loan Ca: Khi tấn công hoặc bị tấn công đều phải có tỷ lệ tăng cạnh bên thương chiêu thức phiên bản thân lên 20% trong thời gian ngắn, tác dụng miễn yêu đương tăng 22%, bảo trì 15s.

Tầng 16-25

+ Phụng Vũ Loan Ca: Khi tiến công hoặc bị tấn công đều sở hữu tỷ lệ tăng gần kề thương chiêu thức phiên bản thân lên 22% trong thời gian ngắn, tác dụng miễn yêu thương tăng 22%, bảo trì 16s.

Tầng 26-35

+ Phụng Vũ Loan Ca: Khi tiến công hoặc bị tấn công đều phải có tỷ lệ tăng ngay cạnh thương chiêu thức phiên bản thân lên 25% trong thời hạn ngắn, tác dụng miễn yêu thương tăng 22%, bảo trì 17s.

Tầng 36-48

+ Phụng Vũ Loan Ca: Khi tấn công hoặc bị tấn công đều phải có tỷ lệ tăng gần kề thương chiêu thức bạn dạng thân lên 28% trong thời hạn ngắn, kết quả miễn yêu quý tăng 22%, gia hạn 18s.

Tầng 49

+ Phụng Vũ Loan Ca: Khi tiến công hoặc bị tấn công đều phải có tỷ lệ tăng liền kề thương chiêu thức bản thân lên 33% trong thời hạn ngắn, kết quả miễn yêu mến tăng 22%, bảo trì 20s.

+ Phụng Vũ Cửu Thiên: lúc "Phụng Vũ Loan Ca" bộc phát, thân vơi như lông hồng, tăng sát thương khi tấn công trong không trung. Trong thời gian duy trì sẽ miễn lây nhiễm 1 lần công dụng đánh bay, đánh ngã, tấn công lùi, tạm thời nhận tâm trạng hoàng bá thể ngắn.


Nội công: Phách Ảnh Công

Thuôc tính: Thái cực

Tầng nội công kết quả
Tầng 6-15

+ Hệ Phong Điệp Huyết: Khi tiến công có xác suất nhất định khiến cho mục tiêu thường xuyên chảy máu, gia hạn 6s.

+ Bổ Ảnh Thị Huyết: lúc tấn công kim chỉ nam bị trúng "Hệ Phong Điệp Huyết", hấp thu khí tiết (mỗi 0,5s sẽ bộc phát nhiều duy nhất 1 lần).

Tầng 16-25

+ Hệ Phong Điệp Huyết: Khi tấn công có phần trăm nhất định khiến cho mục tiêu liên tiếp chảy máu, duy trì 7s.

+ Bổ Ảnh Thị Huyết: khi tấn công kim chỉ nam bị trúng "Hệ Phong Điệp Huyết", hấp phụ khí tiết (mỗi 0,5s sẽ bộc phát nhiều độc nhất vô nhị 1 lần).

Tầng 26-35

+ Hệ Phong Điệp Huyết: Khi tấn công có xác suất nhất định khiến cho mục tiêu liên tục chảy máu, duy trì 8s.

+ ngã Ảnh Thị Huyết: khi tấn công kim chỉ nam bị trúng "Hệ Phong Điệp Huyết", hấp phụ khí huyết (mỗi 0,5s sẽ bộc phát nhiều duy nhất 1 lần).

Tầng 36-48

+ Hệ Phong Điệp Huyết: Khi tấn công có phần trăm nhất định khiến cho mục tiêu liên tục chảy máu, duy trì 9s.

+ Bổ Ảnh Thị Huyết: lúc tấn công phương châm bị trúng "Hệ Phong Điệp Huyết", hấp phụ khí huyết (mỗi 0,5s sẽ bộc phát nhiều nhất 1 lần).

Tầng 49

+ Hệ Phong Điệp Huyết: Khi tấn công có phần trăm nhất định khiến mục tiêu liên tiếp chảy máu, duy trì 10s.

+ Bổ Ảnh Thị Huyết: khi tấn công kim chỉ nam bị trúng "Hệ Phong Điệp Huyết", hấp phụ khí máu (mỗi 0,5s sẽ bột phát nhiều độc nhất 1 lần), vào thời gian duy trì tỷ lệ bạo kích bản thân tăng 6%.


Nội công: Địa lao tù Hoán Hồn Kinh

Thuôc tính: Dương cương

Tầng nội công kết quả
Tầng 6-15

+ Âm Hồn Phụ Thể: lúc bị tấn công có thể miễn nhiễm tất cả sát thương chiêu trò trong vòng 1s, khi tấn công có phần trăm tăng 24% gần kề thương chiêu trò trong vòng 3s.

Tầng 16-25

+ Âm Hồn Phụ Thể: lúc bị tấn công rất có thể miễn nhiễm toàn bộ sát thương giải pháp trong vòng 1s, khi tấn công có phần trăm tăng 28% tiếp giáp thương phương pháp trong vòng 3s.

Tầng 26-35

+ Âm Hồn Phụ Thể: lúc bị tấn công rất có thể miễn nhiễm tất cả sát thương chiêu thức trong vòng 1s, khi tấn công có tỷ lệ tăng 32% cạnh bên thương phương pháp trong vòng 3s.

Xem thêm: Trúc Anh Chiều Cao - Tiểu Sử Trúc Anh: Hà Lan

Tầng 36-48

+ Âm Hồn Phụ Thể: khi bị tấn công rất có thể miễn nhiễm tất cả sát thương giải pháp trong vòng 1s, khi tấn công có phần trăm tăng 36% tiếp giáp thương chiêu thức trong vòng 3s.

Tầng 49 + Âm Hồn Phụ Thể: khi bị tấn công có thể miễn nhiễm tất cả sát thương giải pháp trong vòng 3s, khi tiến công có xác suất tăng 40% tiếp giáp thương chiêu thức, và đẩy mạnh tỷ lệ bạo kích trong vòng 3s.


hotlive |

Hi88