HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ HOÀNG KIM VÕ LÂM 1

     
*

- trách nhiệm chính tuyến được nhận từ Long Ngũ ở những thôn, mở túi đựng thư trình làng của Long Ngũ, sẽ nhận được thư trình làng của Long Ngũ đến những NPC của 3 phe cùng thư gửi mang đến bạn, hãy đọc thư Long Ngũ gửi đến bạn. Trọng trách chính tuyến bao hàm 3 phe : bao gồm phái, Trung lập và Tà phái bước đầu từ cấp đôi mươi là rất có thể làm . Hoàn toàn có thể thực hiện cả 3 loại nhiệm vụ này cùng lúc..

- hoàn toàn có thể thực hiện tại bằng hệ thống làm trọng trách nhanh.

CHUỖI NHIỆM VỤ - CHÍNH PHÁI BÍ MẬT TẦM LONG HỘI :

Điều Kiện:

- Đạt cung cấp 20.

Cấp 20:

- Đến Đại Lý gặp Lý Mạc Sầu (182,198) đối thoại.

- sau thời điểm đối thoại, cho toạ độ (204,186) ra bến tàu vượt mặt Lý Mạc Sầu.

- sau khi đánh bại Mạc Sầu, xoay về chạm mặt Mạc Sầu sống trong thành Đại Lý.

Cấp 30:

- Đến Thành Đô gặp gỡ Công Tử Tiếu (403,319) đối thoại.

- Đi Dược vương Động tầng 1 (Phượng Tường -> Long Môn Trấn -> Dược vương vãi Động tầng trệt dưới ) vượt mặt Mãnh Phàm (192,207).

- Sau khi phá hủy Giới lưu giữ Phong quay về Đại Lý chạm chán Mạc Sầu.

Cấp 40:

- Đến Dương Châu gặp gỡ Hạ Vô Thư (212,195) đối thoại.

- tiếp nối đến Điểm Thương cồn tầng 3 (Đại lý -> Điểm thương tô -> Điểm thương cồn -> tầng 1 -> tầng 2 ->tầng 3) vượt qua Tả Đao Hiệp ( 194,190).

- sau thời điểm đánh bại Tả Đao Hiệp quay về giao mang lại Lý Mạc Sầu trên Đại Lý.

Cấp 50:

- Đến Lâm An tìm gặp mặt Mạnh Phàm (203,187) đối thoại.

- sau đó đến tận hưởng Thủy Động (Thành Đô -> Thanh Thành tô -> hưởng trọn Thuỷ Động) đánh ân oán Độc (264,207).

- sau khoản thời gian tiêu diệt oán Độc cù về chạm chán Mạnh Phàm.

Cấp 60:

- Đến Tương Dương -> nha môn Tương Dương đánh bại Thần túng bấn Nam nhân (211,195).

- Sau khi hủy diệt Thần túng thương nhân quay về Đại Lý chạm mặt Mạc Sầu.

- Về chạm chán Long Ngũ (ở những thôn ) -> nhấp vào Long Ngũ -> Ta mong mỏi làm trọng trách cấp trăng tròn -> chấm dứt nhiệm vụ.

Bạn đang xem: Hướng dẫn nhiệm vụ hoàng kim võ lâm 1

CHUỖI NHIỆM VỤ - TRUNG LẬP CÂU CHUYỆN LÂM UYÊN NHAI :

Điều Kiện:

- Đạt cung cấp 20.

Cấp 20:

- Đến Biện Kinh gặp Phó phái mạnh Bang (212,197) đối thoại.

- tiếp đến đi đến La Tiêu sơn (Lâm An -> Long Tuyền thôn -> La Tiêu Sơn) vượt mặt Ninh tướng mạo Quân ( 254,172).

- Sau khi hủy diệt Ninh tướng tá Quân trở lại Biện Kinh gặp Phó phái nam Băng.

Cấp 30:

- Đến Biện Kinh gặp gỡ Phó phái mạnh Bang (212,197) đối thoại.

- tiếp đến đến Khoái Hoạt Lâm (Phượng Tường -> Long Môn Trấn -> Côn Lôn Phái -> Khoái Hoạt Lâm) tấn công Lưu Thiện Tượng ( 201,199).

- Đánh bại lưu giữ Thiện Trượng xoay về gặp Phó phái mạnh Băng.

Cấp 40:

- Đến Biện Kinh chạm chán Phó nam giới Bang (212,197) đối thoại.

- kế tiếp đến Thuý yên Môn (Đại Lý -> Thúy im Môn ) chạm chán Lệ Thu Thuỷ (43,84).

- Tiếp đó đến Kinh Hoàng Động (Thành Đô -> Kiếm những Tây nam -> ghê Hoàng Động) làm thịt Từ từ bỏ Lực (181,214).

- Sau khi hủy hoại Từ trường đoản cú Lực quay về Thuý yên Môn chạm mặt Lệ Thu Thuỷ.

Cấp 50:

- Đến Biện Kinh gặp Phó phái mạnh Bang (212,197) đối thoại.

- sau đó đến Thiên vương vãi Bang (Tương Dương -> cha Lăng thị trấn -> Bến tàu -> gặp mặt Thuyền phu -> đi cho Thiên vương Đảo) gặp mặt Độc Điếu Tẩu (205,199).

- Đến Mê cung Động Đình hồ nước (trên Thiên vương vãi Đảo luôn) tấn công Độc Tiếu Tẩu (199,206).

- sau thời điểm đánh bại Độc Tiếu Tẩu tảo về gặp mặt Phó nam Băng xong nhiệm vụ.

Cấp 60:

- Đến Biện Kinh gặp gỡ Phó nam Bang (212,197) đối thoại.

- kế tiếp đến thiếu thốn Lâm trường đoản cú (Biện gớm -> thiếu hụt Lâm Tự) gặp mặt Đại sư không Tịch (221/177).

- sau đó đi ra cổng sau thiếu hụt Lâm Tự, nhập tọa độ 218/166 đánh bại Không Tịch Đại Sư.

- Đánh bại không Tịch Đại Sư con quay về gặp gỡ Phó phái mạnh Băng.

- Về gặp Long Ngũ (ở các thôn ) -> nhấp vào Long Ngũ -> Ta ý muốn làm trách nhiệm cấp trăng tròn -> kết thúc nhiệm vụ.

CHUỖI NHIỆM VỤ - TÀ PHÁI LONG KHÍ chi HOA :

Điều Kiện:

- Đạt cấp cho 20.

Cấp 20:

- Long Ngũ bảo các bạn đến Chu Tiên Trấn (Biện kinh -> Chu Tiên Trấn ) chạm chán Vân Nhi (215,198) đối thoại.

- tiếp đến đi đến Lâm An chạm chán Thái Công Công (203,200) lấy Thiên hương thơm Ngọc chỉ cao.

- Thái công công nhờ bạn đi đánh Tiểu Kỳ Nhi (226,205) ở Phục Ngưu sơn Đông (Tương Dương -> Phục Ngưu Sơn).

- sau khi lấy được Kim Phật tảo về gặp mặt Thái Công Công.

- kế tiếp về chạm mặt Vân Nhi, ngừng nhiệm vụ.

Cấp 30:

- Đến Dương Châu chạm chán Tiêu sư (199,194) đối thoại.

- tiếp đến đi cho Thanh Thành đánh (Thành Đô -> Thanh Thành Sơn) đo ván Hầu Phục trên (338,246).

- Đánh bại Hạ Hầu Phục cù về gặp Vân Nhi tại Chu Tiên Trấn.

- sau đó mang theo 1 vạn lượng bội bạc đên chạm mặt Phó Lôi Thư (199,203) làm việc Long Tuyền Thôn.

- lên đường đến Ngũ Độc Giáo (Lâm An -> Long Tuyền thôn -> Ngũ Độc Giáo) gặp gỡ Mặc Thù Hương công ty (186/195) trong mặc Thù Trại.

- trở lại Long Tuyền Thôn gặp lại Phó Lôi Thư.

Cấp 40:

- Đến Võ Đang (Tương Dương -> Võ Đang Phái) -> mang đến Phụ chủng loại Điện bạn chạm chán Đào Thạch Môn (203/194).

- tiếp nối đến Thục cương Sơn (Dương Châu -> Thục cương Sơn) hủy diệt Võ Lâm bại hoại Tiếu Vô hay (243,200).

- sau khoản thời gian đánh bại Tiếu Vô Thường rước được địa đồ trở về Võ Đang giao đến Đào Thạc Môn.

- sau đó về chạm mặt Phó Lôi Thư.

- tiếp đến đi cho Biện Kinh gặp gỡ Như Ngọc (210,196).

Cấp 50:

- Đến Biện Kinh chạm mặt Như Ngọc (210,196).

- tiếp nối đến gặp mặt Trần Tam Bảo (219,187) trên Biện Kinh.

- Tiếp đó đi Nhạn Đăng tô (Lân An -> Long Tuyền làng mạc -> Nhạn Đãng Sơn) hủy hoại đạo tặc Lục Phi (74,191).

- sau khoản thời gian diệt đạo tặc Lục Phi xoay về gặp mặt Trần Tam Bảo ở Biện tởm (219,187).

- Đi vào Thiết Tháp Biện kinh tầng 3 tấn công tướng Kim Đồ Đan (211,189).

- tiếp đến đến Thiên Nhẫn Giáo (Biện kinh -> Thiên Nhẫn Giáo ->Tầng thứ 2 trái hay cần đều được ->Tầng lắp thêm 3 ) -> lên Thiên Nhẫn Giáo tầng 3 chạm mặt Đoan Mộc Duệ (225,199).

- Tiếp dến đi Long Môn Trấn (Phượng Tường -> Long Môn Trấn) gặp gỡ Đoan Mộc Thanh (251 280).

Cấp 60:

- Về Long Môn Trấn gặp gỡ Đoan Mộc Thanh (251,280) đối thoại.

- Đi lên Linh ly Động ( Dương Châu -> Thục cương cứng Sơn -> Linh ly Động ) đánh hero kháng Kim Liêu Định (193,196).

- sau thời điểm đánh bại hero kháng Kim Liêu Định quay lại Long Môn trấn chạm mặt Đoan Mộc Thanh..

- Về gặp mặt Long Ngũ (ở các thôn ) -> nhấp vào Long Ngũ -> Ta mong mỏi làm nhiệm vụ cấp 20 -> xong xuôi nhiệm vụ.

Xem thêm: Hd《Trần Hiểu X Dương Dung Và Trần Hiểu X Dương Dung 》Hồi Ức, Dương Dung “Ác” Qua Từng Vai Diễn

Các vướng mắc liên quan cho vinaexpress.com.vn vinaexpress.com.vnVn, quý nhân sĩ sung sướng gửi tin tức về trang fan hâm mộ Page hay contact trực tiếp đến hotline 1900988961 để nhận ra sự cung cấp tốt nhất.

Xem thêm: Cách Kiếm Xu Khóa Trong Gunny Không Cần Nạp Thẻ Tỷ Lệ Thành Công 100%

*

PHẦN THƯỞNG:

Nhận 1 trong số những phần thưởng sau

- Đồ Kim Phong (khóa vĩnh viễn).

- Đồ Thiên Hoàng (khóa vĩnh viễn).

- Tiên Thảo Lộ (khóa vĩnh viễn).

- Thiên sơn Bảo Lộ (khóa vĩnh viễn).

- ghê nghiệm.

NHIỆM VỤ HOÀNG KIM PHỤ TUYẾN - CHÍNH PHÁI

Cấp 20-29:

- trọng trách thứ 1: gặp Ngạo Vân Tông ngơi nghỉ Phượng Tường (198,206) -> Đến Thiên Long từ ( Đại Lý => Điểm Thương đánh => Thiên Long tự ) gặp Si Tăng (167,176) -> ra phía bên ngoài tìm 5 cuốn Thiên Tàn Địa Khuyết vật phổ vị Tàng Bảo khách (156,188); (163,187); (170,191); (183,193) vẫn giữ. Ra bên ngoài Thiên Long Tự đem được đồ gia dụng phổ trở lại ( chúng ta có thể chỉ cần đánh ở 1 vị trí cũng hoàn toàn có thể lấy được đủ 5 cuốn) phạt hiện mê say Tăng là giả liền con quay về gặp mặt Ngạo Vân Tông.

- nhiệm vụ thứ 2: Ngạo Vân Tông -> đi Hoa tô phái (Hoa sơn Cảnh kỹ tường -> Hoa đánh phái) search Tiễn Đầu (155,204) -> trở lại Phượng Tường chạm mặt Sầm Hùng (192,201).

- trách nhiệm thứ 3: Đi tìm kiếm Phan Như Long tại Phượng Tường (220,190) -> về Phượng Tường chạm mặt Ngạo Vân Tông lĩnh thưởng!

Cấp 30-39:

- trọng trách thứ 1 : chạm chán Ngạo Vân Tông sinh hoạt Phượng Tường (198,206) -> tra cứu Hạ Lan bỏ ra (385,324) sinh hoạt Thành Đô -> tra cứu Ngô Lão Thái ở Giang Tân xóm (432,387).

- trọng trách thứ 2 : xoay về gặp mặt Ngạo Vân Tông làm việc Phượng Tường (198,206) -> Phục Ngưu đánh Đông (Tương Dương -> Phục Ngưu Sơn) đánh đánh Lam Lang vương vãi (225,187). Sau khoản thời gian đánh bại Lam Lang vương vãi -> về gặp Ngạo Vân Tông -> tìm kiếm Cung A Ngưu sinh hoạt Tương Dương (193,199).

- trọng trách thứ 3 : Cung A Ngưu -> đi đánh Ác lang (224,196) làm việc Phục Ngưu tô (Tương Dương -> Phục Ngưu sơn Đông) -> con quay về gặp Cung A Ngưu-> search Ngô Lão Thái -> Ngạo Vân Tông, xong xuôi nhiệm vụ.

Cấp 40-49:

- nhiệm vụ thứ 1 : Ngạo Vân Tông yêu thương cầu chúng ta đi tham gia Lôi Đài làm việc Thành Đô/Tương Dương/Dương Châu demo sức, chúng ta đến chạm chán Công Binh Tử ở những thành này báo danh thử mức độ ( lập team với kẻ địch nữa nhằm vào đấu .

- trọng trách thứ 2 : sau thời điểm thắng lôi đài con quay về chạm chán Ngạo Vân Tông -> mang đến Dương Châu chạm chán Hỗn lếu (231,190) -> hãy cho đấu ngôi trường tỷ võ (Thành Đô/Tương Dương/Dương Châu ) một đợt tiếp nhữa chứng minh bản lĩnh. Hắn đánh cược rằng các bạn sẽ không thể nào tìm kiếm được Du Sương Tân mà lại nếu có tìm kiếm được thì cũng không thể đánh bại được hắn.

- nhiệm vụ thứ 3 : xoay về gặp Ngạo Vân Tông, ông cho thấy Du Sương Tân ở Thành Đô (421,304), đánh bại Du Sương Tân tảo về gặp mặt Ngạo Vân Tông phục mệnh.

Cấp 50-59:

- trọng trách thứ 1 : gặp Hỗn láo lếu -> đi mặt trận Tống Kim (Sử dụng Tống kim chiêu thư sở hữu ở Tiệp Tạp Hóa những thành thị hoặc mang lại Tương Dương -> mặt trận Tống Kim hoặc Chu Tiên Trấn -> chiến trường Tống kim), vào mặt trận (theo mặt Tống) đạt 200 điểm tích luỹ rồi tảo về gặp Hỗn Hỗn.

- nhiệm vụ thứ 2 : lếu láo Hỗn hỏi bạn một số câu hỏi về mặt trận Tống Kim. Bạn trả lời chính xác -> nhấp vào láo hỗn 1 đợt nữa để nhận thưởng.

- trách nhiệm thứ 3 : Đến Lâm An tàn phá thần bí sát thủ Tề Tức Phong (208,160) -> quay về gặp Ngạo Vân Tông .Hoàn thành nhiệm vụ.

NHIỆM VỤ HOÀNG KIM PHỤ TUYẾN - TRUNG LẬP

Cấp 20-29:

- trách nhiệm thứ 1 : Đến Lâm An chạm chán Liễu nam Vân (171,190)-> mang lại Dương Châu gặp mặt Giang độc nhất Tiêu (204,192) -> đến Tần Lăng (Phương Tường -> Tần Lăng) tiến công Nhím Chúa (291,159).

- nhiệm vụ thứ 2 : Giang tốt nhất Tiêu lại bảo các bạn đến gặp gỡ Lạc Thanh Thu sinh hoạt Dương Châu (211,195) -> đi tìm Bảo kê làm việc sòng tệ bạc Dương Châu (218,197). Hắn nói giả dụ hạ được bang công ty Lộ trường Thiên (250,179) ở ngoại thành Dương Châu sẽ xoá nợ mang đến Lạc Thanh Thu. Đánh bại lộ Trường Thiên cù về gặp bảo kê xoá nợ cho Lạc Thanh Thu.

- trọng trách thứ 3 : tảo về chạm chán Lạc Thanh Thu, Lạc Thanh Thu cho biết bảo kiếm đang bị các nhân đồ võ lâm tranh đoạt ở nước ngoài thành, hãy đi rước bảo kiếm về. Các bạn ra ngoại thành Dương Châu đến toạ độ (173/212) tấn công nhân đồ dùng võ lâm. Trở lại đưa bảo kiếm đến Lạc Thanh Thu, bảo kiếm này là giả nhưng bạn đã chấm dứt nhiệm vụ.

Cấp 30-39:

- trách nhiệm thứ 1 : chạm chán Liễu phái nam Vân -> đến Phượng Tường gặp gỡ chủ tiêu cục song Ưng (193,199) -> đến gặp A Ngưu ( 196,203) ở Phượng Tường ngừng nhiệm vụ.

- trách nhiệm thứ 2 : trên Thành Đô gặp mặt Hạ Lão bạn dạng (376,316) -> Thục cưng cửng sơn (Dương Châu -> Thục cương Sơn) đánh bại Hôi Hầu vương vãi (211,197). Xoay về chạm mặt Hạ Lão kết thúc nhiệm vụ.

- trách nhiệm thứ 3 : Lên Côn Lôn Phái (Phượng Tường -> Long Môn Trấn -> Côn Lôn Phái) tiến công 3 chị em Hà Đạo : Bích Ngọc (234,212), Như yên ổn (234,214), Tằng Mộng (236, 212). Sau thời điểm thắng đàn chúng trở lại chỗ Hà Lão phiên bản -> tới chạm chán Liễu phái nam Vân hoàn thành nhiệm vụ.

Cấp 40-49:

- nhiệm vụ thứ 1 : Liễu phái mạnh Vân yêu cầu các bạn đi test sức ở lôi đài (Thành Đô/Tương Dương/Dương Châu) để hội chứng tỏ phiên bản lĩnh. (Bạn đến các thành này cùng với 1 người chơi khác PT, công ty PT gặp Công Binh Tử nhằm xin thâm nhập lôi đài).

- trọng trách thứ 2 : Sau khi thành công quay về gặp mặt Liễu nam giới Vân -> đi đánh Lôi đài một lượt nữa.

- trọng trách thứ 3 : chạm mặt Liễu nam giới Vân -> cho Thành Đô chinh phục Du Sương Tân (421,304) -> trở lại Lâm An kiếm tìm Liễu phái mạnh Vân phục mệnh.

Cấp 50-59:

- nhiệm vụ thứ 1 : Liễu phái nam Vân yêu cầu các bạn tham gia Tống Kim (Sử dụng Tống kim chiêu thư thiết lập ở Tiệp Tạp Hóa những thành thị hoặc cho Tương Dương -> chiến trường Tống Kim hoặc Chu Tiên Trấn -> mặt trận Tống kim) tiến công lấy 200 điểm tích luỹ (Đây là trọng trách trung lập nên bạn cũng có thể theo hoặc Tống hoặc Kim).

- trọng trách thứ 2 : sau khi thành công ở chiến trường quay về chạm mặt Liễu nam giới Vân, ông ấy vẫn hỏi bạn 12 thắc mắc về mặt trận Tống Kim.

- trách nhiệm thứ 3 : gặp mặt Liễu phái mạnh Vân cho thấy thêm Long truy hỏi Vũ-> mang đến Đại Lý kiếm tìm Long truy nã Vũ (216,185) trả thù, sau khi chiến thắng quay về kiếm tìm Liễu nam Vân phục mệnh.

NHIỆM VỤ HOÀNG KIM PHỤ TUYẾN - TÀ PHÁI:

Cấp 20-29:

- trách nhiệm thứ 1 : Vân Nhi bảo chúng ta đến Hà Lạc tiêu viên – Biện Kinh gặp Thác Bạt Hoài Xuyên (209,190) để học hỏi. Hoài Xuyên nhờ bạn đến Đường Môn (Thành Đô -> Đường môn) vượt qua Hắc Diệp Hầu vương (450,359), sau khoản thời gian đánh bại Hắc Diệp Hầu Vương quay về gặp gỡ Hoài Xuyên dứt nhiệm vụ .

- trọng trách thứ 2 : Hoài Xuyên yêu ước bạn đi tìm Trâu trường Cửu sinh sống Thành Đô (392,318).

- trọng trách thứ 3 : Đến Thẩm Phong ngơi nghỉ Dương Châu (210,192), ở chỗ này bạn phát hiện Thẩm Phong là một trong binh sĩ Tống triều trả dạng, ngay mau lẹ một trận kịch chiến diễn ra (nếu bị Thẩm Phong giết thì có thể tìm tại Dương Châu (224/212) để tiếp tục), vượt mặt hắn rồi quay về chạm mặt Thác BạcHoài Xuyên ngơi nghỉ Biện ghê báo tin, dứt nhiệm vụ.

Cấp 30-39:

- trọng trách thứ 1 : Đến search Thác Bạt Hoài Xuyên, ông ta nhờ bạn đến Vũ Di tô (Lâm An -> Long tuyền thôn -> Ngũ độc giáo -> Vũ Di Sơn) giết Hoàng Lang vương (225,169), sau khoản thời gian giết được Hoàng Lang vương vãi về gặp mặt Hoài Xuyên.

- Nhiêm vụ thứ 2 : Hoài Xuyên bảo bạn đên khu vực Lưu Uẩn Cổ (201,199) ngơi nghỉ Tương Dương -> trở lại Thác bạc tình Hoài Xuyên.

- trách nhiệm thứ 3 : Hoài Xuyên bảo chúng ta đên khu vực Tuý Hán sinh sống Lâm An (211,189) -> ra bên ngoài thành tấn công Thi Nghi Sinh hiện nay ở Lâm An (211,211). Bắt được Thi Nghi Sinh con quay về chạm mặt Hoài Xuyên phục mệnh và nhận quà tặng hoàng kim <áo phục hồi> điểm ghê nghiệm tiếp nối nói chuyện tiếp với Thác Bạt Hoài Xuyên để dìm nhẫn hoàng kim.

Cấp 40-49:

- nhiệm vụ thứ 1 : Thác bội nghĩa Hoài Xuyên bảo chúng ta đến nơi Lưu Uẩn Cổ ( 201/199) sống Tương Dương khảo sát thực hư -> thâm nhập Lôi đài sinh sống Thành Đô/Tương Dương/Dương Châu.

- trách nhiệm thứ 2 : con quay về gặp mặt Uẩn Cổ -> gặp gỡ Hoài Xuyên -> đánh thắng lôi đài 1 lần nữa.

- trách nhiệm thứ 3 : Về gặp Thác Bạt Hoài Xuyên -> đến Tương Dương hạ gần kề Nguyễn Minh Viễn (222,200). Kết liễu Nguyễn Minh Viễn quay về chạm mặt Hoài Xuyên dứt nhiệm vụ.

Cấp 50-59:

- trách nhiệm thứ 1 : bạn thấy mình không lập được không ít chiến công nên mong tham gia chiến trường Tống Kim mang 200 điểm tích luỹ. ( bạn theo Kim).

- trách nhiệm thứ 2 : sau khoản thời gian từ mặt trận quay về Thac Bac -> cho Thác bạc đãi Hoài Xuyên trả lời câu hỏi !.

- trách nhiệm thứ 3 : Đến Tương Dương sát hại Sử Thịnh Doãn (169,219) -> xoay về gặp gỡ Hoài Xuyên lĩnh thưởng, ngừng nhiệm vụ ..

Các thắc mắc liên quan mang lại vinaexpress.com.vn vinaexpress.com.vnVn, quý nhân sĩ phấn kích gửi tin tức về trang tín đồ Page hay tương tác trực tiếp đến hỗ trợ tư vấn 1900988961 để nhận được sự cung ứng tốt nhất.