Nguyễn thị trâm anh

     
*Bạn đang xem: Nguyễn thị trâm anh

*
Nguyễn Thị Trâm Anh
Thông tin chung
English
Đề tài NC khoa học
Bài báo, báo cáo khoa học
Hướng dẫn Sau đại học
Sách với giáo trình
Các học tập phần và môn giảng dạy
Giải thưởng công nghệ, Phát minh, sáng sủa chế
Khen thưởng
Thông tin khác
Tài liệu tsi mê khảo
Hiệu chỉnh
Số bạn tầm nã cập: 75,104,053

. Trang: 35-40. Năm năm trước. (Aquảng bá 1 2015 10:02AM)
<3>Bài báo: Nghiên cứu vãn lý thuyết ý nghĩa cực hiếm sinh sống của sinc viên năm đầu tiên trường Đại học tập Sư phạm- Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thị Trâm Anh, Hồ Thị Thúy Hằng, Hồ Thị Tkhô giòn Tdiệt. Tp. Hồ Chí Minh. Số: 1, năm trước. Trang: 557-568. Năm năm trước. (Atruyền thông quảng cáo 1 2015 10:06AM)
<4>Bài báo: Nghiêncứu vớt mức độ cùng Điểm lưu ý cấu thành trí tuệ cảm giác của sinc viên ngôi trường ĐHSP.. –ĐHĐN. Tác giả: Nguyễn Thị Trâm Anh , NguyễnThị Anh Khoa, Ngô Thị Thẩm, Hồ Thanh khô Tdiệt, Trần Huệ Tiên, Lê Văn Tuệ
. Tạp chí Khoa học tập với công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: Số 9 (70).2013. Trang: 15-19. Năm 2013. (Atruyền thông quảng cáo 1 2015 10:17AM)
<5>Bài báo: Quy trình chắt lọc sơ cỗ học viên tè học tập tất cả thể hiện hành động hung tính. Tác giả: Nguyễn Thị Trâm Anh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 11<60>. Trang: 58 - 63. Năm 2012. (Sep 5 2013 4:46PM)
<6>Tđắm say luận: Bàn về ngulặng nhân tác động cùng những mặt biểu lộ hành vi hung tính của học sinh đái học. Tác giả: Nguyễn Thị Trâm Anh. Hội thảo kỹ thuật nước ngoài Tâm lý học tập con đường lần thứ 3. NXB Đại học tập Sư phạm TPhường.HCM. Trang: 450-457. Năm 2012. (Oct 30 2012 4:21PM)
<7>Bài báo: Một số vấn đề trình bày về nhu cầu chuyển động bằng hữu của fan già trong làng hội tiến bộ. Tác giả: Nguyễn Thị Trâm Anh, Nguyễn Thị Linh
. Tạp chí Khoa học và công nghệ ĐHĐN. Số: 47. Trang: 180 - 188. Năm 2011. (Oct 30 2012 4:45PM)
<8>Tsi luận: Thấu cảm - phđộ ẩm hóa học đặc biệt quan trọng của nhà giáo. Tác giả: Nguyễn Thị Trâm Anh
. Kỷ yếu ớt hội thảo chiến lược Đổi new cai quản, nâng cấp quality huấn luyện và đào tạo sinh sống trường Đại học tập Sư phạm. Trang: 11-trăng tròn. Năm 2010. (Dec 30 2010 11:27PM)
<9>Tsi mê luận: Về tầm quan trọng đặc biệt với tác động của bộ môn Tâm lý học tập mang lại quá trình đào tạo và huấn luyện thầy giáo tương lai nghỉ ngơi những ngôi trường Sư Phạm. Tác giả: Nguyễn Thị Trâm Anh
. Trang: 15-18. Năm 2010. (Dec 30 2010 11:24PM)
QUỐC TẾ:
<1>Article: Body languagecues for school violence in high school students. Authors: Nguyễn Thị Trâm Anh, Lê Quang Sơn, Nguyễn ThànhCông. Kỷ yếu hèn Hội thảo nước ngoài Tâm lý học Khu vực Đông Nam Á lần thứ nhất “Hạnh phúc nhỏ fan với cải tiến và phát triển bền vững”. NXB Đại học Quốc gia TP Hà Nội. No: 1. Pages: 388 - 347. Year 2017. (May 20 2018 2:47PM)
<2>Article: Solutionskhổng lồ build up Danang College of Polytechnic a Learning Organization. Authors: NguyenThi Tram Anh, Le Thi My Tri. Innovationsvà Good Practices in Education: Global Perspectives. The 7th International Conference on Educational Rekhung 2014
. No: ICER năm trước. Pages: 180-180. Year năm trước. (Apr 1 năm ngoái 10:12AM)
<3>Presentations: Готовность студентов изменить себя с учетом понимания проблем другого. Authors: Nguyen Thi Tram Anh. Материалы международной научно-практической конференции. Рязань
. Pages: 184-189. Year 2012. (Oct 30 2012 4:29PM)
<4>Presentations: Отношение студентов-психологов к себе и другому человеку – условие позитивной личностной адавтации к вузовскому образованию. Authors: Nguyen Thi Tram Anh


Xem thêm: So Sánh Giấy Dán Tường Có Bền Không ”, Xốp Dán Tường 3D Có Bền Không

. Практическая психология: от фундаментальных исследований до инноваций : материалы международной научно-практической конференции. – Тамбов: ТГУ им. Г.Р. Державина. Pages: 150-153. Year 2009. (Dec 30 2010 11:18PM)
<5>Presentations: Становление личностных качеств студентовб обучающих на психолого-педагогическом факультете. Authors: Nguyen Thi Tram Anh. Образование – XXI век: Современное образование в условиях мировых тенденций социализации личности : материалы VI международной научно-практической конференции «Образование – XXI век». – Воронеж. Pages: 197-200. Year 2009. (Dec 30 2010 11:10PM)
<6>Article: Особенности личностной адаптации студентов-психологов к вузовскому образованию. Authors: TrofimovaN.M., Nguyen Thi Tram Anh. Tạp cnhà hát Đại học tổng hòa hợp (Đại học quản lý). Moscow. No: 6. Pages: 114-115. Year 2009. (Dec 30 2010 10:51PM)
<7>Article: Особенности смысложизненных ориентаций студентов – будущих психологов. Authors: Trofimova N.M., Nguyen Thi Tram Anh
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong how lớn abort at trang chủ teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí Giáo dục ĐH thời buổi này. Moscow. No: 9. Pages: 46-50. Year 2009. (Dec 30 2010 10:58PM)
<8>Article: Эмпатическая ориентация как важный компонент личностной адаптации студентов - будущих психологов. Authors: Nguyen Thi Tram Anh. Tạp chí viện Đại học tổng phù hợp (Đại học tập quản lí lý). Moscow. No: 16. Pages: 81-83. Year 2009. (Dec 30 2010 11:04PM)
<9>Presentations: Смысложизненных ориентаций студентов-психологов в процессе личностной адаптации к вузовскому образованию. Authors: Nguyen Thi Tram Anh. Tài liệu Hội thảo thực hành thực tế công nghệ quốc tế. Borissoglev
. Pages: 198 - 200. Year 2008. (Dec 30 2010 10:35PM)
<10>Presentations: Особенности выбора профессии психолога вьетнамскими психологами. Authors: Nguyen Thi Tram Anh. Tài liệu Hội thảo thực hành thực tế khoa học nước ngoài. Voronezh
. Pages: 37 - 41. Year 2008. (Dec 30 2010 10:38PM)
<11>Article: Актуальные проблемы подготовки психологов во Вьетнаме. Authors: Trofimova N.M., Nguyen Thi Tram Anh.. Kỷ yếu Hội thảo thực hành thực tế khoa học hàng năm. Borissoglev
. No: 3. Pages: 41 – 44. Year 2007. (Dec 30 2010 10:30PM)
Khen thưởng
<1>
Nguyễn Thị Trâm Anh. Hoàn thành xuất dung nhan trọng trách.. Năm: 2012.
<2>Nguyễn Thị Trâm Anh. Chiến sĩ thi đua.. Năm: 2013.
<3>Nguyễn Thị Trâm Anh. Chiến sĩ thi đua.. Năm: 2014.
Các học phần và môn giảng dạy
Stt
Tên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
<1>Quản lý văn uống hoá đơn vị trườngNgành: Khoa học cai quản lý2012Cao học viênĐại học Trà soát Vinh
<2>Lịch sử tâm lý họcNgành: Tâm lý học2012Sinc viên siêng ngành Tâm lý học


Xem thêm: Nữ Ca Sỹ Bebe Rexha Và Bạn Trai, Nữ Ca Sỹ Bebe Rexha: Hãy Tự Yêu Lấy Chính Mình

Đại học Sư phạm
<3>Tâm lý học tsi vấnNgành: Tâm lý học2011Sinc viênĐại học tập Sư phạm - Đại học tập Đà Nẵng
<4>Tâm lý học đại cương 2Ngành: Các ngành KHKT khác2010Sinh viên
kimsa88
cf68