Ngụy Thục Ngô Nước Nào Mạnh Nhất

     

Tam Quốc Diễn Nghĩa là bộ tiểu thuyết lịch sử hào hùng nổi tiếng nhất của Trung Quốc, kể về thời đại giao tranh Thục-Ngụy-Ngô với những nhân vật lịch sử vẻ vang Tào Tháo, lưu lại Bị, Gia cát Lượng...cùng nhiều mãnh tướng mạo nổi danh lịch sử hào hùng Trung Hoa. Vậy 10 mãnh tướng mạnh nhất thời Tam Quốc là ai? Hãy thuộc vinaexpress.com.vn coi ở bên dưới nhé.
Bạn đang xem: Ngụy thục ngô nước nào mạnh nhất

10 7
*

9
3
*

8
4
*

7
5
7
5

Mã rất (Nước Thục)


Mã Siêu, tự dũng mạnh Khởi, là 1 trong những trong "Ngũ hổ tướng" nước Thục. Mã khôn cùng là con trai của Mã Đằng - Thái thú Tây Lương, vốn đóng góp quân sinh sống tít miền viễn Tây. Tào toá định tấn công Ngô cơ mà lại hại Tây Lương làm cho phản, bèn lập kế gọi Mã Đằng vào tởm thành rồi giết đi. Phụ vương bị Tào tháo dỡ chết, Mã hết sức cùng Hàn Toại - anh em kết nghĩa của Mã Đằng, lấy quân tấn công Tào Tháo.Tại trận Đồng Quan, Mã Siêu đại chiến quân Tào, tung hoành ngang dọc, tiến công thắng nhiều tướng của Ngụy, khiến đại quân Ngụy rã tác, Tào Tháo đề nghị cắt râu, dỡ áo để chạy. Nếu không tồn tại sự trung dũng đảm bảo của Tào Hồng và Hứa Chử thì tháo đã chết giẫm cũng nên.Sau này khi thua trận Tào Tháo, Mã hết sức về đầu quân cho Trương Lỗ ngơi nghỉ Hán Trung, mang quân đi tiến công quân lưu lại Bị cứu vớt Thục, bấy giờ lưu Bị vẫn chỉ tất cả Kinh Châu, đang xuất hiện hiềm khích với lưu lại Chương sinh sống Thục với đang dồn quân vây tiến công Thục. Mã Siêu cho thì Gia cat Lượng đến Trương Phi ra chống. Trương Phi và Mã hết sức đánh không còn trận này đến trận khác, từng trận hơn trăm hợp, tiến công từ sáng đến tối vẫn còn đấy hăng. Trời tối, phía hai bên lại sai đấu sĩ đốt đuốc mang lại sáng, chiến đấu cả đêm, mãi sau đây Mã khôn cùng thấy Trương Phi khỏe khoắn không hạ nổi bắt đầu dùng kế giả vờ thua, quân 2 bên thốc đến đánh, cuộc chiến mới xong không phân win bại.Lưu Bị thấy Mã hết sức tài nghệ rước bụng yêu mến, Gia cát Lượng bèn lập kế sai fan đem kim cương sang hối lộ quan bên Trương Lỗ nói xấu Mã Siêu. Trương Lỗ nghe lời nịnh thần, nghi kỵ Mã Siêu, đẩy Mã khôn cùng vào gắng bí, ngay trong khi ấy lưu lại Bị cho người tới chiêu hàng. Mã rất về với lưu Bị liền rước quân đánh đất Thục, giữ Chương sợ quá xin hàng, nhờ đó Lưu Bị lấy được Thục. Sau thời điểm lấy Thục, giữ Bị sắc đẹp phong "Ngũ hổ tướng", Mã khôn cùng vừa về với lưu Bị không lâu đã làm được đứng vào sản phẩm ngũ năm đại tướng vượt trội nhất đất Thục thì quả là tài mức độ phi thường.
6
3
6
3

Hoàng Trung (Nước Thục)


Hoàng Trung, trường đoản cú Hán Thăng là một trong vị lão tướng khu đất Kinh Châu, sau theo Hàn Huyền về thủ sinh sống Tràng Sa tính đến khi lưu Bị chiếm hữu được Tràng Sa mới theo hàng. Bấy tiếng Hoàng Trung giao hàng Hàn Huyền, là vị tướng thương hiệu tuổi nhưng khi quan Vũ cất quân đi tấn công Gia mèo Lượng vẫn khuyên buộc phải cẩn trọng.Hoàng Trung tuy đã già tuy thế vẫn khỏe có thể giương được cung 2 tạ mà bắn trăm phát trúng cả trăm, lại kinh nghiệm tay nghề chinh chiến đầy mình. Lúc giao chiến với quan liêu Vũ, phía hai bên đánh nhau hơn trăm hòa hợp không phân thắng bại. Quan lại Vũ thấy Hoàng Trung xuất sắc giang, vững chắc và kiên cố bèn tương kế tựu kế dùng gắng đà đao, vờ vịt thua chạy rồi nhân cơ hội quay lại chém. Tuy thế khi Hoàng Trung xua theo thì ngựa chiến lại khuỵu chân ngã xuống do chiến mã yếu lâu không ra trận, quan lại Vũ thả cho về vậy ngựa. Hoàng Trung quay về, Hàn Huyền bảo ngày tiếp theo hãy sử dụng cung phun Quan Vũ. Ngày sau Hoàng Trung với Quan Vũ giao chiến bố mươi hợp, Hoàng Trung rút cung ra nhưng bởi vì nể loại nghĩa quan Vũ tha cho hôm trước nên nhì lần bắn dây không, lần thứ ba rọi bắn vào mũ. Như vậy, nếu Hoàng Trung mà phun thật sự thì có lẽ rằng trận ấy quan lại Vũ đã bị tiêu diệt đến ba lần.Sau này khi lưu lại Bị thu được Thục, Hoàng Trung cũng rất được vinh dự góp mặt trong "Ngũ hổ tướng". Dù không được quan liêu Vũ phù hợp nhưng về sau Hoàng Trung lập được không ít đại công, góp công mập giúp lưu lại Bị tiến công Tào Tháo chiếm lĩnh được Hán Trung, thống tốt nhất hai đất Xuyên Thục.
5
3
5
3

Trương Phi (Nước Thục)


Trương Phi, từ Dực Đức, cùng với Lưu Bị với Quan Vũ kết nghĩa vườn đào, Trương Phi xếp thứ ba, là em út. Trương Phi có thân hình cao to, đầu như đầu báo, hàm én râu hùm, sức khỏe địch muôn người, cá tính nỏng náy, cương cứng trực, trực tiếp thắn.Ngay từ phần đông ngày đầu khởi binh, Trương Phi thuộc Lưu Bị cùng Quan Vũ đã đánh win giặc khăn vàng. Quan lại Vũ từng bảo Trương Phi là tín đồ mà một mình đâm vào giữa quân địch, mang đầu tướng dễ dàng như mang vật gì trong túi.Sau này khi Tào tháo dỡ đem quân đánh Kinh Châu, lưu lại Bị kháng không nổi mà đề nghị bỏ chạy chảy tác, Trương Phi một mình chặn hậu bên bờ sông, đứng trước những mãnh tướng tá quân Ngụy cùng đại quân mà không thể nao núng. Khi ấy bên Ngụy bao gồm Tào Tháo, cố gắng quân mạnh bạo như trút bỏ nước, lại có các đại tướng vượt trội nhất là Trương Liêu, hứa hẹn Chử, Tào Nhân, Hạ Hầu Đôn... ấy cố mà quan sát Trương Phi đứng 1 mình một ngựa, tay vậy xà mâu, đôi mắt trợn ngược, mồm quát tháo mà lại sợ không dám tiến quân. Nghe giờ thét như sấm của Trương Phi mà tướng Hạ Hầu Kiệt mặt Tào tháo dỡ khiếp sợ, vấp ngã nhào xuống ngựa. Thấy Trương phi uy dũng, lại hại kế mai phục của Gia mèo Lượng, Tào Tháo yêu cầu cho lui quân, nhờ đó Lưu Bị rất có thể chạy thoát.Sau này Trương Phi cũng lập được nhiều đại công, trong số đó phải nói đến việc Trương Phi bắt sống Nghiêm Nhan, vượt mặt Trương Cáp, được vinh danh trong "Ngũ hổ tướng" nước Thục.


Xem thêm: Top 10 Trò Chơi Vương Quyền Phần 2 Hd Vietsub, Top 10 Trò Chơi Vương Quyền Phần 2 Tập 4 2022

4
5
4
5

Trương Liêu (Nước Ngụy)


Trương Liêu, tự Văn Viễn, là 1 trong trong "Ngũ hổ lương tướng" nước Ngụy, và có thể nói rằng là vị đại tướng mạo mưu võ tuy nhiên toàn tốt nhất của Tào Tháo.Ban đầu, Trương Liêu theo Lã Bố, cùng với Lưu Bị cùng Tào dỡ tranh giành Ích Châu. Sau khoản thời gian Lã bố chết, Trương Liêu bị bắt sống, Tào dỡ toan chém cơ mà Lưu Bị với Quan Vũ can ngăn, Tháo mới cởi trói mang lại Trương Liêu, Trương Liêu cảm phục mà hàng Tào Tháo.Sau này, Trương Liêu là vị đại tướng mạo lập công đầu giúp Tào Tháo đánh bại Viên Thiệu, Viên Thuật, tỉnh bình định Trung Nguyên. Vào trận quan Độ nổi tiếng, quân toá bấy tiếng binh ít, cạn lương còn quân Viên Thiệu lương những binh mạnh, Tào túa được hứa Du hiến kế, đồ mưu đốt kho lương Viên Thiệu. Chủ yếu Trương Liêu là đại tướng dẫn đầu đi đốt kho lương rồi kế tiếp lại đi truy sát Viên Thiệu, lập công khủng trong trận quan tiền Độ.Khi Tào Tháo đại bại trận Xích Bích cần rút quân về hẹn Xương, kế tiếp lại để mất kinh Châu vào tay lưu Bị, Tào toá sai Trương Liêu trấn giữ vừa lòng Phì, là trọng điểm trấn giữ lại phía Nam, nơi tiếp ngay cạnh Giang Đông của Tôn Quyền và Kinh Châu của lưu Bị. Lúc Tào dỡ đánh Hán Trung, Tôn Quyền nhân thời cơ đánh thích hợp Phì. Bấy giờ Trương Liêu chỉ có 7000 quân còn Tôn Quyền bao gồm đến 10 vạn. Trương Liêu theo kế của Tào tháo ghi trong mật thư, thuộc Lý Điển dẫn 800 quân cảm tử đánh thẳng vào đại quân Đông Ngô khiến Tôn Quyền cùng những tướng Đông Ngô yêu cầu tháo chạy. Trận chiến này người Giang Đông ai ai cũng khiếp, con nít nghe đến cái brand name Trương Liêu không đủ can đảm khóc đêm.Trương Liêu là một trong số ít địch thủ mà quan lại Vũ nên nể phục. Trước đây Quan Vũ cùng Trương Liêu từng thành hôn làm bằng hữu, sau này mọi người theo một phe. Dù là bạn của quan liêu Vũ với từng được giữ Bị xin đến thoát chết, Trương Liêu vẫn trung thành giao hàng nhà Ngụy.
3
16
3
16

Triệu Vân (Nước Thục)


Triệu Vân, tự sát Long, là trong những danh tướng nổi tiếng nhất Tam Quốc.Trước khi trở về với lưu Bị, Triệu Vân theo Công Tôn Toản. Lúc Công Tôn Toản bị Viên Thiệu tiến công bại, Triệu Vân cho theo giữ Bị, vốn là đồng minh của Công Tôn Toản. Khi theo giữ Bị, cái thương hiệu Triệu Vân new thực sự lan sáng.Công trạng của Triệu Vân thì gồm nhiều, nhưng khét tiếng nhất phải nói đến việc Triệu Vân 1 mình phá vòng vây quân Tào, giúp đỡ chúa công A Đẩu. Bấy giờ, lưu giữ Bị giao tranh với Tào túa ở khiếp Châu, bị chiến bại lớn cần bỏ chạy về phía Nam. Vk con lưu giữ Bị là Cam phu nhân và A Đẩu bị lạc vào chiến loạn, Triệu Vân một mình phi con ngữa vào quân Tào, buộc A Đẩu vào bụng, phá vòng vây nhưng mà thoát ra. Tào tháo ở bên trên núi nhìn xuống, thấy Triệu Vân tiếp cận đâu thì quân quân nhân ngả ra cho tới đấy, rước bụng kính phục hạ lệnh không có bất kì ai được phun lén mà cần bắt sinh sống Triệu Vân, nhờ núm Triệu Vân sẽ thoát, cứu giúp được ấu chúa mang đến Lưu Bị. Trong trận chiến này, Triệu Vân đã giết chết vô số binh tốt, rước mạng những tướng Hạ Hầu Ân, Trung Tấn, Trung Thân, tấn công lui Trương Cáp, không sợ Tào Hồng.Sau này, Triệu Vân còn lập những công to cho giữ Bị như đảm bảo an toàn Lưu Bị sang làm cho rể Đông Ngô, đoạt lại A Đẩu từ bỏ tay quân Đông Ngô, góp công đánh chiếm Xuyên Thục, đẩy lui đại quân Tào tháo dỡ ở Hán Trung. Trong thời gian vị tướng tá của "Ngũ hổ tướng", Triệu Vân chính là vị tướng hoàn hảo nhất nhất, được Gia cat Lượng yêu thương mến, trọng dụng nhất.
2
9
2
9

Quan Vũ (Nước Thục)


quan lại Vũ, từ Vân Trường, đứng thứ hai trong ba bằng hữu Lưu-Quan-Trương, và là vị tướng cầm đầu "Ngũ hổ tướng" nước Thục.Quan Vũ mình cao chín thước, khía cạnh đỏ như gấc, mắt phượng ngươi ngài, râu lâu năm hai thước, uy phong lẫm liệt. Với cá tính khảng khái, hào hiệp, kiêu hùng, quan Vũ kết nghĩa vườn đào với lưu giữ Bị với Trương Phi, với mọi người trong nhà chống lại giặc khăn vàng với Đổng Trác.Khi Tào túa đánh từ Châu, lưu lại Bị thua chạy rã tác, ba anh em thất lạc nhau, quan lại Vũ bị vây hết đường chạy, toan trường đoản cú vẫn thì Trương Liêu đến khuyên can. Nhờ vào lời khuyên can của Trương Liêu, quan liêu Vũ ra mặt hàng để đảm bảo hai bà xã của lưu Bị đang bên trong tay Tào Tháo, tuy nhiên Quan Vũ nói "hàng Hán chứ không hề hàng Tào".Được Tào tháo dỡ trọng đãi, quan Vũ mong muốn trả hết đậc ân để sau đây ra đi không ăn năn tiếc. Bấy giờ đồng hồ quân Tào hành động với Viên Thiệu, nhị đại tướng mạo của Viên Thiệu là Nhan Lương, Văn Sú giờ đây rất mạnh, quân Tào mất hai tướng sinh hoang mang. Quan lại Vũ bèn xin đi trảm Nhan Lương, chém Văn Sú. Quan lại Vũ một mình cưỡi Xích Thố phi vào đại quân Viên Thiệu, mang lại trước phương diện Nhan Lương, hai bên chưa giao chiến thì đầu Nhan Lương đang rơi xuống đất. Văn Sú đi trả thù, giao chiến với quan lại Vũ cũng không được ba vừa lòng thì bị quan liêu Vũ chém nốt.Sau này lúc biết tin lưu Bị ở bên Hà Bắc, quan tiền Vũ nhất quyết chuyển hai chị ra đi. Tào túa giả cỗ cho đi nhưng có ý mong cản, không đưa Quan Vũ giấy thông hành khiến các quan duy trì ải không cho quan Vũ qua. Quan tiền Vũ qua năm ải, chém sáu tướng, nổi tiếng để đời.Sau này khi lưu Bị cất quân thanh lịch Xuyên Thục thì không nên Quan Vũ trấn giữ Kinh Châu - vốn là vị trí vô thuộc quan trọng. Quan tiền Vũ trấn giữ lại Kinh Châu bền vững và kiên cố cho cho tới khi lưu lại Bị đã mang được đất Thục, Đông Ngô cùng Tào tháo liên thông bày mưu chiếm đất kinh Châu, hại bị tiêu diệt Quan Vũ. Trước lúc chết, quan lại Vũ trúng tên độc, thần y Hoa Đà bắt buộc mổ tay, cạo xương, vậy cơ mà Quan Vũ một tay giơ ra mang đến Hoa Đà cạo xương, tay cơ vẫn tấn công cờ, cười nói như không. Trước khi mất ghê Châu, quan tiền Vũ tiến công được Phàn Thành, bắt được nhị mãnh tướng Tào túa là Bàng Đức với Vu Cấm. Sau khoản thời gian mất, quan tiền Vũ hiển thánh, được fan đời kính phục bởi vì nghĩa dũng tuy nhiên toàn.
1
15
1
15

Lã ba (Đông Hán)
Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chơi Olaf Mùa 10, Bảng Ngọc & Cách Chơi Olaf Rừng, Top

Lã Bố, từ bỏ Phụng Tiên, đó là viên mãnh tướng mạnh nhất thời Tam Quốc. Lã Bố sử dụng phương thiên họa kích, cưỡi con ngữa Xích Thố, ra trận như mãnh hổ tả xung hữu đột, muôn người địch ko nổi.Lã Bố lúc đầu theo Đinh Nguyên, nhận làm cho nghĩa phụ. Sau vì chút vàng bạc tình và ngựa Xích Thố cơ mà làm phản, giết mổ nghĩa phụ, theo Đổng Trác. Đổng Trác đến Lã ba làm cận vệ, là cánh tay đề nghị của mình. Do sự oách dũng của Lã cha mà quan tướng trong triều hết sức sợ hãi, không người nào dám hạn chế lại Đổng Trác.Viên Thiệu họp chư hầu hạn chế lại Đổng Trác, chư hầu khắp vị trí hội tụ, trong các số đó có cả Tào Tháo, Tôn Kiên với ba anh em Lưu-Quan-Trương. Khi Lã ba đến đánh, Trương Phi liền khiêu vũ ra địch. Giao chiến ko lâu thì Trương Phi túng thiếu thế, quan lại Vũ lập tức xông vào ứng cứu. Quan tiền Vũ cùng Trương Phi đánh với Lã tía hơn cha mươi hợp cơ mà Lã Bố không thể thua kém, thấy rứa Lưu Bị cũng chũm đôi kiếm xông vào. Cả cha đánh nhau với Lã ba theo vắt chân vạc, vậy cơ mà Lã tía vẫn đánh được vào giữ Bị để tìm cách thoát ra. Trận đánh này lưu giữ danh sử sách, gọi là "Lã ba độc chiến tam anh". Đánh cùng với một quan liêu Vũ thôi đã khó lắm rồi, đằng này Lã Bố một mình đánh cùng với ba bạn bè Lưu Bị, quan lại Vũ, Trương Phi thì quả xứng đáng là sức mạnh thiên hạ vô địch.

bên trên là mười danh tướng mạnh mẽ nhất thời Tam Quốc, bạn muốn ai nhất? Hãy bình luận ở bên dưới cùng vinaexpress.com.vn nhé.