Ma đạo tổ sư tiểu thuyết

     

Đời trước, Nguỵ Vô Tiện bị hầu như tín đồ khinch thường xuyên, thấp rúng, thanh khô danh của hắn thối hận nát, ai ai cũng huỷ báng. Hắn bị thiết yếu sư đệ của bản thân, người thân tuyệt nhất của hắn đưa bạn thịt chết. Hắn vùng vẫy trên giang hồ, là ma đạo tiên sư cha khét tiếng, để cho giới ma đạo khơi dậy một đợt, nào ngờ lúc này lại bị chết pkhô hanh thây. Lại càng bất ngờ không dừng lại ở đó, hắn bao gồm gan bị tiêu diệt đi sống lại, tuy nhiên lại biến đổi một kẻ não tàn! Đã vậy hắn cũng không hối tiếc Khi sinh sống lại là một trong những kẻ óc tàn như thế, trời đến cơ hội sinh sống thì hắn sống, não tàn ư?

Hắn sẽ là người não tàn chuyên nghiệp.


Bạn đang xem: Ma đạo tổ sư tiểu thuyết


Xem thêm:

Hắn một lần tiếp nữa lại có tác dụng khơi dậy cả giới giang hồ, ai nghe tên cũng yêu cầu dè chừng nể hại. Hắn ko tu tiên nữa, lần này hắn quyết tu quỷ. Để xem, khi sư đệ yêu quý của hắn chết đi rồi, hắn đã nhân thể mặt đường cơ mà hạnh hạ sư đệ của mình. Dám bội phản hắn, tất cả là người thân tốt nhất, hắn cũng không tha!


5 chương thơm mới nhất Chương thơm 129: Drama Ma Đạo Tổ Sư- Trần Tình Lệnh 6 Chương 128: Drama Ma Đạo Tổ Sư- Trần Tình Lệnh 5 Chương thơm 127: Drama Ma Đạo Tổ Sư- Trần Tình Lệnh 4 Chương 126: Drama Ma Đạo Tổ Sư- Trần Tình Lệnh 3 Cmùi hương 125: Drama Ma đạo tổ sư- Trần Tình lệnh 2


Xem thêm: Bạn Gái Ronaldo Georgina Rodriguez, Tin Tức Về Bạn Gái Ronaldo

Danh sách chương truyện Ma Đạo Tổ Sư

Cmùi hương 1-1: Nhân đồ chủ yếu Chương thơm 1-2: Trùng sinch (nhất) Chương 2: Trùng sinc (nhị) Chương thơm 3: Bát dã (nhất) Cmùi hương 4: Bát dã (nhị) Chương thơm 5: Bát dã (tam) Chương thơm 6: Kiêu căng (nhất) Chương thơm 7: Kiêu căng (nhị) Chương 8: Kiêu căng (tam) Cmùi hương 9: Kiêu căng (tứ) Chương 10: Kiêu căng (ngũ) Cmùi hương 11: Nhã tao (nhất) Cmùi hương 12: Nhã tao (nhị) Cmùi hương 13: Nhã tao (tam) Chương 14: Nhã tao (tứ) Chương thơm 15: Nhã tao (ngũ) Chương thơm 16: Nhã tao (lục) Chương 17: Nhã tao (thất) Chương 18: Nhã tao (bát) Chương thơm 19: Dương Dương (nhất) Chương 20: Dương dương (nhị) Chương 21: Dương dương (tam) Chương thơm 22: Dương dương (tứ) Chương thơm 23: Âm chí (nhất) Cmùi hương 24: Âm chí (nhị) Cmùi hương 25: Âm chí (tam) Chương thơm 26: Âm chí (tứ) Chương 27: Âm chí (ngũ) Cmùi hương 28: Kiểu thứ hạng (sáng sủa trong) Chương 29: Kiểu dạng hình (nhị) Cmùi hương 30: Kiểu mẫu mã (tam) Cmùi hương 31: Kiểu dạng hình (tứ) Chương 32: Kiểu phong cách (ngũ) Cmùi hương 33: Thảo mộc (nhất) Chương thơm 34: Thảo mộc (nhị) Cmùi hương 35: Thảo mộc (tam) Chương 36: Thảo mộc (tứ) Chương 37: Thảo mộc (ngũ) Chương thơm 38: Thảo mộc (lục) Cmùi hương 39: Thảo mộc (thất) Cmùi hương 40: Thảo mộc (bát) Chương 41: Thảo mộc (cửu) Chương 42: Thảo mộc (thập) Cmùi hương 43: Giảo Liêu (nhất) Cmùi hương 44: Giảo liêu (nhị) Chương thơm 45: Giảo liêu (tam) Cmùi hương 46: Giảo đồng (nhất) Cmùi hương 47: Giảo đồng (nhị) Chương 48: Giảo đồng (tam) Cmùi hương 49: Giảo đồng (tứ)