HỆ PHÁI NÀO SAU ĐÂY KHÔNG CÓ KĨ NĂNG TĂNG NỘ?

     
Excel cho vinaexpress.com.vn 365 Excel mang đến vinaexpress.com.vn 365 dành cho máy Mac Excel đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm nhâm thìn Excel năm 2016 for Mac Excel 2013 Excel Web tiện ích Excel 2010 xem thêm...Ít hơn

Hàm COUNTIFS áp dụng tiêu chuẩn cho những ô trong tương đối nhiều dải ô với đếm số lần đáp ứng nhu cầu tất cả các tiêu chí.

Bạn đang xem: Hệ phái nào sau đây không có kĩ năng tăng nộ?


*

Video này là 1 phần trong khóa đào tạo có tên Các hàm IF nâng cao.

Cú pháp

COUNTIFS(criteria_range1, criteria1, ,…)

Cú pháp của hàm COUNTIFS có các đối số sau đây:

criteria_range1 Bắt buộc. Phạm vi thứ nhất trong kia cần đánh giá các tiêu chí liên kết.

criteria1 Bắt buộc. Tiêu chí dưới dạng một số, biểu thức, tham chiếu ô hoặc văn bạn dạng để khẳng định những ô nào đề nghị đếm. Ví dụ: tiêu chí hoàn toàn có thể được bộc lộ là 32, ">32", B4, "táo" hoặc "32".

criteria_range2, criteria2, ... Tùy chọn. Phần lớn phạm vi bổ sung và tiêu chí liên kết của chúng. Cho phép tối nhiều 127 cặp phạm vi/tiêu chí.


Quan trọng: Mỗi phạm vi bổ sung cập nhật phải gồm cùng số hàng với cột với đối số phạm vi tiêu chí 1. Các phạm vi không tốt nhất thiết đề xuất liền kề với nhau.


Chú thích

Tiêu chí của mỗi phạm vi đang được vận dụng cho một ô mỗi lần. Nếu tất cả các ô đầu tiên thỏa mãn các tiêu chuẩn liên kết của chúng, thì số đếm tăng thêm 1. Nếu tất cả các ô trang bị 2 thỏa mãn nhu cầu các tiêu chuẩn liên kết của chúng, thì số đếm lại tăng thêm 1, với cứ như vậy cho tới khi đang đánh giá xong xuôi tất cả các ô.

Xem thêm: Công Bố 16 Tác Phẩm Sử Thi Các Dân Tộc Việt Nam, Khan (Sử Thi) Của Người Ê Đê Ở Đắk Lắk

Nếu đối số tiêu chí là tham chiếu cho tới một ô trống, thì hàm COUNTIFS coi ô trống là giá trị 0.

Bạn có thể dùng các ký từ bỏ đại diện— lốt hỏi (?) với dấu sao (*) — vào tiêu chí. Dấu hỏi đang khớp với bất kỳ ký tự đối kháng nào và dấu sao đã khớp với ngẫu nhiên chuỗi ký kết tự nào. Nếu bạn muốn tìm một dấu chấm hỏi hay dấu sao thực, hãy gõ một dấu ngã (~) trước ký tự đó.

Ví dụ 1

Sao chép tài liệu ví dụ vào bảng sau đây, rồi dán lại ô A1 của trang tính Excel mới. Để cách làm hiển thị kết quả, nên lựa chọn công thức, nhận F2, rồi dấn Enter. Nếu cần, bạn cũng có thể điều chỉnh độ rộng lớn cột để xem tất cả dữ liệu.

Nhân viên bán hàng

Vượt hạn ngạch Q1

Vượt hạn ngạch Q2

Vượt hạn ngạch Q3

Davidoski

Không

Không

Burke

Không

Sundaram

Levitan

Không

Công thức

Mô tả

Kết quả

=COUNTIFS(B2:D2,"=Có")

Đếm xem có bao nhiêu lần Davidoski vượt hạn ngạch doanh số cho các giai đoạn Q1, quận 2 và q.3 (chỉ vào Q1).

1

=COUNTIFS(B2:B5,"=Có",C2:C5,"=Có")

Đếm coi có từng nào người bán vượt cả hạn ngạch q1 và quận 2 của họ (Burke và Sundaram).

2

=COUNTIFS(B5:D5,"=Có",B3:D3,"=Có")

Đếm xem có bao nhiêu lần Levitan và Burke vượt cùng một hạn ngạch cho các giai đoạn Q1, quận 2 và q3 (chỉ vào Q2).

1

Ví dụ 2

Dữ liệu

 

1

2

3

4

5

6

Công thức

Mô tả

Kết quả

=COUNTIFS(A2:A7,"1")

Đếm coi từ ô A2 đến ô A7 có bao nhiêu số ở giữa 1 và 6 (không bao gồm 1 và 6).

Xem thêm: "Hot Boy Cầu Lông" Phạm Hồng Nam (@_Ph, Phạm Hồng Nam

4

=COUNTIFS(A2:A7, "

Bạn buộc phải thêm trợ giúp?

Bạn luôn hoàn toàn có thể hỏi một chuyên gia trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc dấn sự cung ứng trongCộng đồng trả lời.