EZ VỆ BINH TINH TÚ

     
396
*
Miss Fortune cảnh vệ Tinh Tú369
*
Syndra vệ binh Tinh Tú310
*
Ezreal cảnh vệ Tinh Tú369
*
Soraka vệ binh Tinh Tú310

Ngoài ra, chủng loại mắt Mimi cũng trở thành được mở bán với giá 65 RP.

*Giá các gói đã bao gồm điều chỉnh đúng mực hơn do gồm sự cụ trong cửa ngõ Hàng. Công ty chúng tôi sẽ không trả lại vật phẩm cùng với những chúng ta đã mua.

Bên cạnh đó, các gói trang phục sau đây sẽ được tặng ngay từ ngày 8/9 đến khi hết ngày 25/9 như sau:

*
Vật phẩmGiá RP
Ahri vệ binh Tinh Tú + tướng tá + khung mua trận

2269 -> 1833 RP nếu chưa tồn tại tướng

1635 RP nếu đã có tướng

Miss Fortune cảnh vệ Tinh Tú + tướng tá + khung mua trận
Syndra vệ binh Tinh Tú + tướng tá + khung cài đặt trận
Ezreal cảnh vệ Tinh Tú + tướng tá + khung sở hữu trận
Soraka cảnh vệ Tinh Tú + tướng tá + khung sở hữu trận
Biểu tượng Kiko
Biểu tượng Multi
Biểu tượng Yuuto
Biểu tượng Shisa
Biểu tượng Boki cùng Baki
Mẫu đôi mắt Mimi
*
Vật phẩmGiá RP
Ahri cảnh vệ Tinh Tú + tướng + khung download trận

505 -> 450 RP

Biểu tượng Kiko
*
Vật phẩmGiá RP
Miss Fortune vệ binh Tinh Tú + tướng + khung cài đặt trận

458-> 413

Biểu tượng Boki cùng Baki
*
Vật phẩmGiá RP
Syndra vệ binh Tinh Tú + tướng + khung cài đặt trận

419-> 364

Biểu tượng Multi
*
Vật phẩmGiá RP
Ezreal vệ binh Tinh Tú + tướng + khung cài trận

478-> 423

Biểu tượng Yuuto
*
Vật phẩmGiá RP
Soraka vệ binh Tinh Tú + tướng mạo + khung tải trận

344 -> 327

Biểu tượng Shisa

Lưu ý

Với những chúng ta đã có tướng cùng mua xiêm y lẻ, khi mua gói, các bạn sẽ sở hữu thêm hình tượng và khung tải trận.Khung sở hữu trận của các trang phục sẽ chỉ rất có thể được sở hữu lúc mua gói.Sau ngày 25/9, các gói sẽ được đóng lại, đồng nghĩa tương quan với việc các bạn sẽ không thể thiết lập gói để tải khung cài đặt trận của các trang phục này nữa. Mặc dù nhiên, những trang phục sẽ vẫn được nhỏ lẻ ở mục bộ đồ trong cửa hàng.Khung cài trận trường tồn vĩnh viễn

Thông tin hỗ trợ

*