Đọc truyện dragon ball gt

     

Nội dung

7 (?) năm sau ngày Sôn Gô Ku dìm ƯB có tác dụng môn đệ cùng dạy dỗ võ trong phòng rèn luyện thời hạn. Sau Khi đào tạo và huấn luyện ngừng cho học trò của bản thân thì Sôn Gô Ku bị chúa thượng PiLap ước Long thần mang đến nhỏ tuổi lại, và đa số viên ngọc rồng đã bay đi phân tán mọi những địa cầu trong dải ngân hà. Nhiệm vụ của Sôn Gô Ku là đề xuất đi kiếm lại ngọc Long nhằm ước phệ trở lại như lúc trước bên cạnh đó cứu lấy trái đất không biến thành tiêu diệt.
Bạn đang xem: đọc truyện dragon ball gt

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm: Võ Thị Ngọc Ngân ( Ngân 98 ) On Instagram: “Vài Ngày Nữa Em Sẽ Cho Một Số Anh Chị Sẽ Thấy Thế Nào Là Đẳng Cấp Sự Im Lặng Của Em Nhé

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

cf68