Đấu Phá Thương Khung 2 Tuyệt Thế Tiêu Viêm

     

Tiêu Viêm nhân vật bao gồm trong đái thuyết Đấu Phá yêu quý Khung, trên Vũ Động Càn Khôn, Đại Chúa Tể với Thương form Bảng đưa ra Thánh Linh Kỷ các được đề cập tới.

Bạn đang xem: đấu phá thương khung 2 tuyệt thế tiêu viêm

*


Thông Tin Về Nhân thứ Tiêu Viêm

Tên: Tiêu Viêm “萧炎”Tên khác: Nham Kiêu, Dược Nham.Xưng hào: Viêm Đế.Tu vi: Đấu Đế Chúa Tể Cảnh Đế Cảnh.Cảnh giới luyện đan: Đế phẩm luyện đan đại tông sư (Đấu khí đại lục), Thánh phẩm luyện đan đại tông sư (Đại thiên cầm cố giới).

Hình Tượng Nhân đồ vật Tiêu Viêm

Mặc áo bào đen, bên trên mặt luôn luôn vẻ lười nhác tiếu dung, hay vác nghiêng thanh đại xích màu sắc đen. Bên phía ngoài thân thể thiêu đốt hỏa diễm lộng lẫy, từ bỏ xa chú ý lại như 1 hỏa thần, tràn đầy uy áp không hiểu biết nhiều được.

Câu hay nói: xxx, khủng cha như vậy!

*

Thành Tựu Của Tiêu Viêm

15 tuổi ban đầu tu luyện, trước 40 tuổi chiến thắng Đấu Đế, chấn hưng Tiêu gia.

Tiêu diệt Hồn Thiên Đế cứu vớt vớt cõi trần thương sinh.

Chưởng khống 22 các loại Dị hỏa.

Tại Đại Thiên nhân loại sáng lập vô tận Hỏa Vực, bởi vào thuật luyện đan, ngắn ngủi mấy trăm năm biến đổi thánh địa luyện đan, một khôn xiết cấp gia thế tại Đại Thiên gắng Giới, ngang với Võ Cảnh, kiếm Vực, Vạn Mộ đưa ra Địa.

Sau 28 năm khi Thiên Tà Thần chết, trên Thương khung Bảng giữ gìn tên thật, tiến vào Chúa Tể Cảnh, cùng Vũ Tổ Lâm Động, Đại Chúa Tể Mục Trần trở thành thủ hộ trả ở Đại Thiên cố gắng Giới. Vô vàn Hỏa Vực cũng trở thành một trong các ba đại quyền năng ở Đại Thiên thế Giới, sánh ngang với Võ Cảnh và Mục Phủ.

*

Quan Hệ Nhân Mạch Của Tiêu Viêm

Trưởng bối: Tiêu Chiến (cha), Tiêu Huyền, Tiêu Thần (tiên tổ).Sư tổ: Hàn San San.Thân huynh đệ: Đại ca Tiêu Đỉnh, nhị ca Tiêu Lệ.Con cái: đàn bà Tiêu Tiêu, nam nhi Tiêu Lâm, con cháu trai Tiêu Mạch.Hậu bối: Mục Trần, xưng hào Đại Chúa Tể, che chủ Mục Phủ, được Tiêu Viêm trợ giúp vô cùng thoát.Bằng hữu: Lâm Động, xưng hào Võ Tổ, cảnh chủ Võ Cảnh, từng trợ giúp Mục Trần khôn cùng thoát.

*

Thế Lực lệ thuộc Trực Tiếp Của Tiêu Viêm

Bàn Môn: bởi Tiêu Viêm, Tiêu Huân Nhi, Ngô Hạo, Hổ Gia thành lập và hoạt động ở nội viện Già Nam học viện.

Tiêu Môn: Tiêu Viêm thuộc nhị ca Tiêu Lệ thành lập và hoạt động ở Hắc Giác Vực.

Viêm Minh: Dung vừa lòng Luyện Dược Sư công hội, Tiêu Môn, hoàng gia Gia Mã cơ mà thành lập, anh quân Tiêu Viêm, Thải lân tọa trấn (phó minh chủ).

Tinh Vẫn Các: vày Dược Trần và Phong tôn giả cùng mọi người trong nhà sáng lập, Tiêu Viêm là thiếu các chủ.

Thiên phủ Liên Minh: Tinh Vẫn Các, Hoa Tông, Phần Viêm Cốc, Đan Tháp tạo thành phối hợp để cản lại Hồn Điện.

Vô Tận Hỏa Vực: Tiêu Viêm tạo nên tại Đại Thiên nỗ lực Giới, giao hiếu với Mục tủ và Võ Cảnh, đối địch cùng với Hỏa Linh Tộc, Ma Ha cổ tộc, Tà tộc vực ngoại.

*

Thế Lực Hảo Hữu với Tiêu Viêm

Mục Phủ: vì Mục Trần ra đời tại Thiên La đại lục, hùng bá thiên hạ. Trên Đại Thiên nhân loại khu trục nước ngoài địch, giữ gìn hòa bình.

Võ Cảnh: Lâm Động thành lập và hoạt động Võ Cảnh.

*

Năng Lực Của Tiêu Viêm

Trang bị:

Huyền Trọng Xích.Viễn Cổ Trùng Hoàng Y.Hỏa Lôi Tử.Thiên yêu Khôi và phương thức luyện chế.Bắc Vương.Vạn Thú Đỉnh.Dị Hỏa Dược Đỉnh.

Công pháp:

Phần Quyết

Đấu kỹ:

Hấp Chưởng.Xuy Hỏa Chưởng.Bát rất Băng.Bạo Bộ.Tử Vân Dực.Sư Hổ Toái Kim Ngâm.Diễm Phân khủng Lãng Xích.Vô Danh Xích Pháp.Phật Nộ Hỏa Liên.Đế Ấn Quyết.Tam Thiên Lôi Động.Thiên Nhạn Cửu Hành Dực.Lục phù hợp Du Thân Xích.Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp.Tam Thiên Lôi Huyễn Phân.Long Hoàng Cổ Giáp.Thiên Minh Tu La Thủ.Đại Thiên tạo Hóa Chưởng.Đại Địa cương cứng Viêm.Kim cương Lưu Ly Thân.Phật Nộ Luân Hồi.Hoàng Tuyền Chỉ.Hoàng Tuyền Chưởng.Hoàng Tuyền Thiên Nộ.Viêm đưa ra Đế Thân.Viêm Huyền Bạo.Dị Hỏa Hằng Cổ Xích.

Thần thông:

Phận Nộ Đế Viêm Liên.Viêm Thần.Hồn thuật:Thái độc nhất vô nhị Hồn Quyết.Vô Danh Khẩu Quyết.

Hồn kỹ:

Hồn Thủ Ấn.

Bí thuật:

Thiên Hỏa Tam Huyền Biến.Thiên Đô Hỏa Ấn.Chân Lộng Diễm Quyết.Thăng Linh.Tộc Văn.Hủy diệt Hỏa Thể.

Nạp giới:

U Hải nạp giới.Cốt Viêm giới.Bạch sắc nạp giới

*

Dị Hỏa Tiêu Viêm Sở Hữu

Đế Viêm

Trời sinh vạn vật, gồm kỳ linh dị, lửa cũng giống như thế, từng bao gồm một một số loại dị hỏa ra đời cùng thiên địa, nghìn năm thành hình, vạn năm sau tụ linh, lại tiềm tu vạn năm trong cõi u minh mới khiến cho nó hơi gồm mấy phần biến chuyển dị.

Mọi tín đồ đều biết, một loại dị hỏa sẽ thành hình sẽ cực hiếm khi ra khỏi nơi sinh ra, mà lại hỏa diễm này lại khác, sau thời điểm có linh trí, nó lại chạy sâu vào trong trái tim nham tương, du đãng dưới lòng đất ngàn năm, lấy câu hỏi cắn nuốt hỏa diễm mà sống, nhưng những loại hỏa diễm bị nó cắn nuốt đều mang tên trên dị hỏa bảng, 22 loại dị hỏa trên kia đều đã có lần làm thức ăn của nó.

Sau khi dị hỏa này thành công, ngay tắp lự tự xưng là “Đế viêm”, sau đó một lần tiếp nữa tu luyện ngàn năm mới phá nắm mà ra. Năm này được người đời tôn xưng là “Đà xá cổ đế”.

Hư Vô thôn Viêm

Hỏa diễm này sống trong hỏng vô, vô tướng tá nhưng rất có thể tìm ra, vô hình nhưng lại nắm bắt được, là 1 loại tồn tại kha khá kì dị. Lỗi vô làng mạc viêm được xưng là xã thiên to địa, có chức năng cắn nuốt vạn vật, giữa thiên showroom có loáng thoáng một vài thứ mới hoàn toàn có thể chống lại khả năng cắn nuốt của nó.

Linh trí rất cao, từng gặm nuốt tộc trưởng sau cuối của xã linh tộc, từ bỏ đó khiến cho huyết mạch hồn tộc tiếp tục kéo dài. Vào hồn tộc, vị thế của hư vô làng mạc viêm thậm chí không hề kém trưởng tộc hồn tộc,khi biến thành hình người có bộ dạng một trung niên áo đen, đã có lần bại bên dưới tay cổ nguyên, sau khi thương gắng khỏi hẳn thì thực lực tăng cao cho tới cửu tinh đấu thánh sơ kỳ.

Vài thời khắc khi hồn tộc tiêu diệt linh tộc, thạch tộc, dược tộc, hỏng vô thôn viêm đã hiến đâng không nhỏ, kế tiếp bị hồn thiên đế sau khi nâng tầm đến đấu đế gặm nuốt, tiếp nối dưới nghĩa vụ của viêm đế tiêu viêm hắn thoát khốn khỏi khung hình hồn thiên đế, hỗ trợ tiêu viêm vượt mặt hồn thiên đế.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chơi Pokemon Black And White, Hướng Dẫn Chơi Pokemon White 2

Tịnh Liên yêu thương Hỏa

Có sệt hiệu tịnh hóa vạn vật, bất kỳ vật gì dù chỉ kết dính chút xíu cũng trở thành bị tịnh biến thành hư vô. Hỏa diễm này thậm chí có thể lấy trung khu tình con tín đồ làm mồi dẫn, tiến vào trong cơ thể, rước linh hồn thuộc đấu khí của khung hình tịnh hóa thành hư vô, uy lực cực kỳ kinh khủng.

Tịnh liên yêu thương hỏa trăm nghìn năm qua luôn bị không khí yêu hỏa của tịnh liên yêu thương thánh sản xuất ra giam cầm, khi không khí yêu hỏa xuất hiện: song nguyệt đồng hiện, cửu tinh tuyệt nhất thể, thiên địa triều tịch, yêu thương hỏa mặt hàng thế.

Năm đó yêu hỏa cắm trả tịnh liên yêu thánh, đem được truyền thừa của tịnh liên yêu thánh – Mộng yểm thiên vụ, có thể khiến cho 1 thành thị trăm vạn tín đồ sống trong ảo cảnh ngay sát trăm năm, kết quả kinh khủng, sau đó bị tiêu viêm sử dụng phá yểm bỏ ra phù xung khắc chế.

Hỏa diệm bông hoa sen, nhũ hoa màu sắc trắng, bao gồm điều lại vào vai thành phái nam tử tuấn mĩ áo trắng, linh trí rất cao, hoàn toàn có thể biến những địch nhân bị nó đánh bại thành hỏa nô, tùy nó không nên khiến, nhưng so với đấu thánh thời thượng thì lực khống chế lại khá yếu.

Trải qua câu hỏi bị tịnh liên yêu thánh tịnh hóa, tịnh liên yêu thương hỏa một lần tiếp nữa biến về hình dáng trẻ nít, tiêu viêm đặt tên mang đến nó là đái Y.

Kim Đế Phần Thiên Viêm

Hỏa diễm này tuy vậy ít thần bí hơn tịnh liên yêu thương hỏa, cơ mà ở thời viễn cổ cũng chính là thanh danh hiển hách, không chỉ có thế đây chính là hỏa diễm truyền quá của cổ tộc, cực ít người có thể hàng phục. Kim đế phần thiên viêm được xưng là loại dị hỏa xứng đáng sợ mà ngay cả đấu khí cũng biến thành bị thiêu đốt.

Trong truyền thuyết, vị chủ nhân đầu tiên của kim đế phần thiên viêm khi thi triển ra hỏa diễm này vắt mà sẽ trực tiếp đốt trụi không gian của một vị đấu thánh trí tuệ sáng tạo ra thành một mảnh hỏng vô.

Sinh Linh chi Diễm

Dị hỏa này cực kỳ kì dị, chính vì phần mập dị hỏa mặc dù hình thái khác nhau, cơ mà đều tràn đầy sức mạnh khỏe hủy diệt, mà lại sinh linh đưa ra diễm này lại không diễn đạt ra sức hủy hoại cường đại, nó nức tiếng hậu thế chính là nhờ sinh mệnh lực cường đại mà lại nó có.

Nghe nói lúc dị hỏa này khuếch tán ra, chỉ cần đem mầm mống dược liệu bỏ vào trong đó, vậy mầm mống đó sẽ mau chóng nảy mầm khủng lên.

Nói biện pháp khác, chỉ cần có dị hỏa bực này, vậy căn phiên bản không cần xem xét việc tìm kiếm dược liệu, chỉ cần ngươi bao gồm đủ mầm mống, vậy liền có thể có được nguồn dược liệu mình ước muốn cuồn cuộn không dứt.

Hơn nữa sinh linh đưa ra diễm này còn gọi là trường thọ đưa ra hỏa, người nào đem được nó thì tuổi thọ cũng không thua kém bao nhiêu so với đầy đủ ma thú lừng danh thọ thọ kia, chỉ bao gồm điều thiếu hụt sót là lửa này cũng không chuyên về chiến đấu, so với việc tăng phúc lực kungfu cũng chưa hẳn quá cao.

Bát Hoang Phá khử Diễm

Hóa thành một song cánh lửa đẩy đà chừng trăm trượng, bá đạo hay luân.

Cửu U Kim Tổ Hỏa

Có thể dung hợp cùng với Sơn hỏa thạch diễm tạo nên một hình hài dị hỏa mới, hoàn toàn có thể chống lại kim đế phần thiên viêm nhưng mà không yếu ớt thế.

Hồng Liên Nghiệp Hỏa

Hồng liên nghiệp hỏa. Đỏ thẫm, là một trong ngọn lửa khôn xiết đẹp, lúc lửa bốc lên sinh sản thành hình dáng từng đóa hồng liên.

Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa

Còn được hotline là “Tam thiên tinh không diễm viêm hỏa”, có màu tím đen, hiện ra từ tinh không, rất có thể hấp thu ý thức lực không chấm dứt trở buộc phải cường đại. Thiên giáng ngân hỏa, nghìn dặm đất đai như hóa sa mạc, không rành mạch được ngày đêm, trăng sao không hiện, mặt trời ko ra.

Bởi lẽ bản thân sinh hoạt trong một nơi thông thường khó lòng sánh nổi như tinh không, đến nên thời gian tồn tại của tam thiên diễm viêm hỏa sẽ lâu lăm hơn những các loại dị hỏa không giống một ít, mà cũng vì vậy mới để nó có vừa đủ thời gian tiến hóa.

Vì vậy nên nói, phần lớn tam thiên diễm viêm hỏa bị phát hiện tại ra đông đảo là siêu cấp cho thiên địa thiêng vật có linh trí cực cao, tuy nhiên tìm ra được nhưng có thể tưởng tượng, mong muốn bắt được nó cũng chính là việc cực kỳ khó khăn.

Loại dị hỏa này có một năng lượng đặc thù khác thường, đó đó là “Tam thiên tinh cấp thiết chất” vào truyền thuyết. Một vài ba người đã từng có lần chiến đấu với cường giả với tam thiên diễm viêm hỏa nói một cách khác nó là “Bất tử thể”, bởi nó có năng lượng khôi phục rất mạnh.

Chỉ cần không biến thành đánh thành làm thịt nát, như vậy ngẫu nhiên thương nạm nào cũng có thể khôi phục, chẳng qua chỉ nên vấn đề thời gian thôi.

Cửu U Phong Viêm

Ra đời ở vị trí vực sâu vô vàn trong vùng đất cực âm, ở địa điểm âm phong cả năm ko dừng, dị hỏa này được hình thành từ nơi tất cả phong cưng cửng mãnh liệt nhất.

Trong lửa này truyền ra một loại tiếng gió kì dị, khi tiếng gió này truyền vào trong tai bạn sẽ khiến cho người ta cảm giác được một tia phiền não dị thường, nhiều loại âm thanh lạ mắt này rất có thể khiến lòng người lộ diện dao động.

Cốt Linh Lãnh Hỏa

Hỏa diễm vày cực hàn và cực nhiệt kết hợp, chỉ từng trăm năm lúc nhật nguyệt giao nắm mới bao gồm thể chạm chán được nó ở chỗ cực hàn rất âm.

Cửu Long Lôi cương cứng Hỏa

Hỏa diễm màu sắc bạc, lúc lửa bốc lên rất có thể mơ hồ thấy 9 bé hỏa long màu tệ bạc bay trong ngọn lửa. Trong dị hỏa gồm ngưng tụ long uy, chính vì như vậy có thần diệu chấn nhiếp linh hồn.

Ngọn lửa màu bạc bẽo đốt lên, 9 nhỏ tiểu hỏa long từ 4 phía cất cánh qua, như thể như bạn dạng thân gồm linh trí, hơn thế nữa mơ hồ có long uy trong đó ngập cả ra, khiến lực lượng linh hồn fan ta cảm thấy gồm chút áp bách.

Dị hỏa này được Phần Viêm cốc truyền vượt mấy trăm năm, kế hoạch đại cường giả đang khắc xuống tiết hồn ấn ký kết khó rất có thể xóa sạch bên trong phiên bản nguyên của nó, trừ phi tu luyện công pháp trấn cốc “Thanh Minh U Viêm Quyết” của phần viêm cốc, còn nếu như không cho dù đem được cửu long lôi cương cứng hỏa cũng hoàn hảo và tuyệt vời nhất không thể rước nó làm của riêng.

Quy Linh Địa Hỏa

Hình dáng như cự quy, từ đầu đến chân hiện đầy gai lửa sắc đẹp nhọn, phía bên trong miệng phệ dữ tợn sinh ra các chiếc răng nanh bởi lửa màu đá quý sẫm

Vẫn Lạc trung khu Viêm

Lửa xuất hiện từ tâm, thối khí luyện cốt, được xưng là “công cụ gian lận tu luyện”, rất có thể tăng tốc tu luyện, một khi luyện hóa thành công xuất sắc vẫn lạc chổ chính giữa viêm, bởi vậy trong khung hình sẽ không hoàn thành cuồn cuộn sinh ra một loại tâm hỏa, mà vai trung phong hỏa này từng giờ mỗi phút, hằng ngày mỗi đêm đang tự thiêu đốt đấu khí trong khung người mà hoàn toàn không buộc phải điều khiển.

Dưới sự rèn luyện tiếp tục không chấm dứt nghỉ này, thân thể y hệt như thời thời tự khắc khắc hồ hết trong tâm lý tu luyện, không dừng lại ở đó trạng thái tu luyện này hiệu quả còn cao hơn so cùng với tu luyện hay ngày, cho nên được xưng là “công cụ nạp năng lượng gian”.

Xem thêm: Link Tải Free Fire Phiên Bản Thử Nghiệm Ob17 Với Nhân Vật Mới Cực Mạnh

Lửa này còn rất có thể triệu hồi trung khu hỏa, thiêu đốt thật sạch người không giống từ trong lòng ra ngoài. Nham tương hồ bên dưới thiên phần luyện khí tháp của già nam học viện chính là nơi dị hỏa sinh ra, trước sau ra đời 2 đóa, trong những số ấy 1 đóa bị tiêu viêm luyện hóa, một đóa khác đưa mang lại già nam học tập viên nuôi dưỡng.