Game Pikachu Cổ Điển

     

*

Pikachu

*

Đào Vàng

*

Kim Cương
Bạn đang xem: Game pikachu cổ điểnXem thêm: Hệ Tiêu Hóa Trẻ Sơ Sinh “Lên Tiếng”: Đánh Rắm, Xì Hơi Nhiều Là Do Đâu?

Chơi Game Pikachu truyền thống miễn giá thành .Game cờ tướng tá offline pc giỏi nhất. Game kim cương không cần cài đặt. Chơi game đào xoàn online 24h
TT thông tin tài khoản P/S Điểm Giây
Bùi Thị Hả 6.15 13,664 2,219
Bùi Thị Hả 4.84 4,538 937
Bùi Thị Hả 1.84 2,775 1,501
4 Bùi Thị Hả 1.31 1,046 793

TT tài khoản P/S Điểm Giây
Bùi Thị Hả 6.15 13,664 2,219
Bùi Thị Hả 4.84 4,538 937
Bùi Thị Hả 1.84 2,775 1,501
4 Bùi Thị Hả 1.31 1,046 793

No tài khoản Score Seconds P/S
Nhim Nguyen 9.09 14,256 1,568
Nhim Nguyen 5.51 14,225 2,580
Nhim Nguyen 9.25 14,214 1,535
4 Nhim Nguyen 8.02 14,210 1,770
5 Nhim Nguyen 8.86 14,205 1,603
6 Nhim Nguyen 8.62 14,203 1,647
7 Hai Nguyen 2.88 14,202 4,921
8 Hai Nguyen 6.08 14,201 2,333
9 Nhim Nguyen 9.11 14,197 1,557
10 Nhim Nguyen 7.94 14,197 1,787Xem thêm: Bí Danh Của Nông Văn Dền - Bài Soạn Tiểu Sử Nông Văn Dền

No thông tin tài khoản Score Seconds P/S
Nhim Nguyen 9.92 9,952 1,003
Nhim Nguyen 9.71 13,449 1,384
Nhim Nguyen 9.25 14,214 1,535
4 Nhim Nguyen 9.19 13,391 1,457
5 Nhim Nguyen 9.15 14,177 1,549
6 Nhim Nguyen 9.12 11,638 1,276
7 Nhim Nguyen 9.11 14,197 1,557
8 Nhim Nguyen 9.10 9,904 1,088
9 Nhim Nguyen 9.09 14,256 1,568
10 Nhim Nguyen 9.04 13,420 1,483