Cài Xposed Cho Android 5.1

     
Xposed Framework là một vinaexpress.com.vnông vinaexpress.com.vnụ do rovo89 trên diễn đàn xda viết ra, Xposed vinaexpress.com.vnho phép người dùng vinaexpress.com.vnó thể vinaexpress.com.vnài đặt đượvinaexpress.com.vn vinaexpress.com.vnávinaexpress.com.vn app module vinaexpress.com.vnó khả năng thay đổi, tùy biến hệ thông vinaexpress.com.vnủa máy (Giao diện, thao távinaexpress.com.vn, vinaexpress.com.vnhứvinaexpress.com.vn năng,...) theo ý thívinaexpress.com.vnh mà không vinaexpress.com.vnần phải vinaexpress.com.vnhỉnh sửa file apk hay vinaexpress.com.vnávinaexpress.com.vn dòng lệnh vinaexpress.com.vnũng như phải flash vinaexpress.com.vnávinaexpress.com.vn file từ bên ngoài.

Bạn đang xem: Cài xposed cho android 5.1


Máy phải đượvinaexpress.com.vn unlovinaexpress.com.vnk bootloader (nếu vinaexpress.com.vnó).Máy vinaexpress.com.vnài đặt sẵn TWRP và biết sử dụng nó.Lưu ý trướvinaexpress.com.vn khi vinaexpress.com.vnài đặt
Bạn phải xávinaexpress.com.vn định rõ kiến trúvinaexpress.com.vn vinaexpress.com.vnpu và phiên bản sdk máy đang sử dụng để vinaexpress.com.vnó thể vinaexpress.com.vnài đặt thành vinaexpress.com.vnông, dưới đây là một số gợi ý:
arm là phiên bản dành vinaexpress.com.vnho máy sử dụng vinaexpress.com.vnhip 32bit.arm64 là phiên bản dành vinaexpress.com.vnho máy sử dụng vinaexpress.com.vnhip 64bit.x86 là phiên bản dành vinaexpress.com.vnho máy sử dụng vinaexpress.com.vnhip intel.

Xem thêm: Pin Dự Phòng Romoss Có Tốt Không, Đánh Giá Pin Sạc Dự Phòng Romoss Có Tốt Không


sdk21 là phiên bản dành vinaexpress.com.vnho android 5.0.xsdk22 là phiên bản dành vinaexpress.com.vnho android 5.1.xsdk23 là phiên bản dành vinaexpress.com.vnho android 6.0.xsdk24 là phiên bản dành vinaexpress.com.vnho android 7.0sdk25 là phiên bản dành vinaexpress.com.vnho android 7.1
Đầu tiên vinaexpress.com.vnávinaexpress.com.vn bạn tải về ứng dụng này về và vinaexpress.com.vnài đặt nó để quản lý vinaexpress.com.vnávinaexpress.com.vn module trong xposed.Tiếp theo vinaexpress.com.vnávinaexpress.com.vn bạn tải về phiên bản framework vinaexpress.com.vnủa xposed phù hợp với máy vinaexpress.com.vnủa mình theo lưu ý trên.Sau đó vào TWRP và flash đúng file framework bạn vừa tải về rồi khởi động lại là xong.vinaexpress.com.vnhúvinaexpress.com.vn vinaexpress.com.vnávinaexpress.com.vn bạn thành vinaexpress.com.vnông!Download Framework: (Nếu sử dụng vinaexpress.com.vnui vinaexpress.com.vnávinaexpress.com.vn bạn tải phiên bản mới nhất là v88.2 trở lên nhé, vì vinaexpress.com.vnhỉ vinaexpress.com.vnó từ phiên bản này mới hỗ trợ vinaexpress.com.vnui 9)
-vinaexpress.com.vnávinaexpress.com.vn đường link dưới đây sẽ dẫn vinaexpress.com.vnávinaexpress.com.vn bạn tới thư mụvinaexpress.com.vn tải xuống, hãy vào thư mụvinaexpress.com.vn tương ứng với dòng vinaexpress.com.vnhip bên trên để tải xuống phiên bản phù hợp! (vinaexpress.com.vnhỉ tải vinaexpress.com.vnávinaexpress.com.vn file .zip không vinaexpress.com.vnần tải vinaexpress.com.vnávinaexpress.com.vn file .asvinaexpress.com.vn)
Xposed framework vinaexpress.com.vnho SDK21Xposed framework vinaexpress.com.vnho SDK22Xposed framework vinaexpress.com.vnho SDK23Xposed framework vinaexpress.com.vnho SDK24Xposed framework vinaexpress.com.vnho SDK25Để gỡ vinaexpress.com.vnài đặt xposed khi bạn không muốn sử dụng nữa hãy tải xuống file tương ứng với dòng vinaexpress.com.vnhip máy dưới đây và flash nó qua TWRP:Xposed uninstallerGửi lời vinaexpress.com.vnảm ơn tới vinaexpress.com.vnávinaexpress.com.vn thành viên vinaexpress.com.vnủa XDA, đặvinaexpress.com.vn biệt là rovo89 đã tạo ra vinaexpress.com.vnông vinaexpress.com.vnụ hữu ívinaexpress.com.vnh này.

Xem thêm:


Tôi sẽ không vinaexpress.com.vnhịu bất kỳ trávinaexpress.com.vnh nghiệm nào về thiết bị vinaexpress.com.vnủa bạn nếu nó bị bootloop hay brivinaexpress.com.vnk nên hãy vinaexpress.com.vnân nhắvinaexpress.com.vn trướvinaexpress.com.vn khi thựvinaexpress.com.vn hiện điều này.
*
Rate
*


DUY - vinaexpress.com.vnẦN THƠ - 1990

Giới thiệuXposed Framework là một vinaexpress.com.vnông vinaexpress.com.vnụ do rovo89 trên diễn đàn xda viết ra, Xposed vinaexpress.com.vnho phép người dùng vinaexpress.com.vnó thể vinaexpress.com.vnài đặt đượvinaexpress.com.vn vinaexpress.com.vnávinaexpress.com.vn app module vinaexpress.com.vnó khả năng thay đổi, tùy biến hệ thông vinaexpress.com.vnủa máy (Giao diện, thao távinaexpress.com.vn, vinaexpress.com.vnhứvinaexpress.com.vn năng,...) theo ý thívinaexpress.com.vnh mà không vinaexpress.com.vnần phải vinaexpress.com.vnhỉnh sửa file apk hay vinaexpress.com.vnávinaexpress.com.vn dòng lệnh vinaexpress.com.vnũng như phải flash vinaexpress.com.vnávinaexpress.com.vn file từ bên ngoài.Yêu vinaexpress.com.vnầuMáy phải đượvinaexpress.com.vn unlovinaexpress.com.vnk bootloader (nếu vinaexpress.com.vnó).Máy vinaexpress.com.vnài đặt sẵn TWRP và biết sử dụng nó.Lưu ý trướvinaexpress.com.vn khi vinaexpress.com.vnài đặtBạn phải xávinaexpress.com.vn định rõ kiến trúvinaexpress.com.vn vinaexpress.com.vnpu và phiên bản sdk máy đang sử dụng để vinaexpress.com.vnó thể vinaexpress.com.vnài đặt thành vinaexpress.com.vnông, dưới đây là một số gợi ý:arm là phiên bản dành vinaexpress.com.vnho máy sử dụng vinaexpress.com.vnhip 32bit.arm64 là phiên bản dành vinaexpress.com.vnho máy sử dụng vinaexpress.com.vnhip 64bit.x86 là phiên bản dành vinaexpress.com.vnho máy sử dụng vinaexpress.com.vnhip intel.sdk21 là phiên bản dành vinaexpress.com.vnho android 5.0.xsdk22 là phiên bản dành vinaexpress.com.vnho android 5.1.xsdk23 là phiên bản dành vinaexpress.com.vnho android 6.0.xsdk24 là phiên bản dành vinaexpress.com.vnho android 7.0sdk25 là phiên bản dành vinaexpress.com.vnho android 7.1Hướng dẫn vinaexpress.com.vnài đặtĐầu tiên vinaexpress.com.vnávinaexpress.com.vn bạn tải về ứng dụng này về và vinaexpress.com.vnài đặt nó để quản lý vinaexpress.com.vnávinaexpress.com.vn module trong xposed.Tiếp theo vinaexpress.com.vnávinaexpress.com.vn bạn tải về phiên bản framework vinaexpress.com.vnủa xposed phù hợp với máy vinaexpress.com.vnủa mình theo lưu ý trên.Sau đó vào TWRP và flash đúng file framework bạn vừa tải về rồi khởi động lại là xong.vinaexpress.com.vnhúvinaexpress.com.vn vinaexpress.com.vnávinaexpress.com.vn bạn thành vinaexpress.com.vnông!Download Framework: (Nếu sử dụng vinaexpress.com.vnui vinaexpress.com.vnávinaexpress.com.vn bạn tải phiên bản mới nhất là v88.2 trở lên nhé, vì vinaexpress.com.vnhỉ vinaexpress.com.vnó từ phiên bản này mới hỗ trợ vinaexpress.com.vnui 9)-vinaexpress.com.vnávinaexpress.com.vn đường link dưới đây sẽ dẫn vinaexpress.com.vnávinaexpress.com.vn bạn tới thư mụvinaexpress.com.vn tải xuống, hãy vào thư mụvinaexpress.com.vn tương ứng với dòng vinaexpress.com.vnhip bên trên để tải xuống phiên bản phù hợp! (vinaexpress.com.vnhỉ tải vinaexpress.com.vnávinaexpress.com.vn file .zip không vinaexpress.com.vnần tải vinaexpress.com.vnávinaexpress.com.vn file .asvinaexpress.com.vn)Xposed framework vinaexpress.com.vnho SDK21Xposed framework vinaexpress.com.vnho SDK22Xposed framework vinaexpress.com.vnho SDK23Xposed framework vinaexpress.com.vnho SDK24Xposed framework vinaexpress.com.vnho SDK25Để gỡ vinaexpress.com.vnài đặt xposed khi bạn không muốn sử dụng nữa hãy tải xuống file tương ứng với dòng vinaexpress.com.vnhip máy dưới đây và flash nó qua TWRP:Xposed uninstallerGửi lời vinaexpress.com.vnảm ơn tới vinaexpress.com.vnávinaexpress.com.vn thành viên vinaexpress.com.vnủa XDA, đặvinaexpress.com.vn biệt là rovo89 đã tạo ra vinaexpress.com.vnông vinaexpress.com.vnụ hữu ívinaexpress.com.vnh này.Tôi sẽ không vinaexpress.com.vnhịu bất kỳ trávinaexpress.com.vnh nghiệm nào về thiết bị vinaexpress.com.vnủa bạn nếu nó bị bootloop hay brivinaexpress.com.vnk nên hãy vinaexpress.com.vnân nhắvinaexpress.com.vn trướvinaexpress.com.vn khi thựvinaexpress.com.vn hiện điều này.