Cách lấy lại ghi chú đã xoá trên iphone

     

Bạn có thể xóa các ghi chú mình không cần nữa. Nếu đang dùng ghi chú đã nâng cấp, bạn có thể khôi phục các ghi chú đã xóa gần đây trong vòng 30 ngày.

Bạn đang xem: Cách lấy lại ghi chú đã xoá trên iphone


Trong ứng dụng Ghi Chú trên iCloud.com, hãy chọn ghi chú bạn muốn xóa.

Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

Nếu bạn đang không dùng ghi chú đã nâng cấp: Nhấp vào Xóa trong thanh công cụ.


Quan trọng: Nếu đang không sử dụng ghi chú đã nâng cấp thì bạn không thể khôi phục các ghi chú mà bạn xóa.


Nếu sử dụng ghi chú được nâng cấp, bạn có thể khôi phục và sửa ghi chú iCloud mà bạn xóa trong 30 ngày vừa qua trên iCloud.com hoặc trên các thiết bị được đăng nhập bằng cùng ID vinaexpress.com.vn. Tuy nhiên, bạn không thể khôi phục các ghi chú mà bạn đã gỡ bỏ vĩnh viễn.

Trong ứng dụng Ghi Chú trên iCloud.com, hãy chọn Đã Xóa Gần Đây trong danh sách thư mục ở bên trái.

Nếu không thấy thư mục Đã Xóa Gần Đây, điều đó nghĩa là bạn không có ghi chú nào trong thư mục đó và không có gì để khôi phục cả.

Nếu không thấy danh sách thư mục ở bên trái của danh sách ghi chú, thì bạn đang không sử dụng ghi chú đã nâng cấp và không thể khôi phục các ghi chú đã xóa.

Chọn một ghi chú, rồi nhấp vào Khôi phục trong thanh công cụ.

Ghi chú đó sẽ di chuyển đến thư mục Ghi Chú.

Nếu bạn muốn chuyển thẳng một ghi chú đã khôi phục vào thư mục mình đã tạo, hãy kéo ghi chú đó từ thư mục Đã Xóa Gần Đây vào một thư mục khác.

Xem thêm: Sát Thủ Vô Hình Review


Ghi chú: Nếu bạn đã xóa một ghi chú đã chia sẻ mà mình không sở hữu, ghi chú đó sẽ không di chuyển vào thư mục Đã Xóa Gần Đây của bạn. Hãy xem Xóa Các Ghi Chú Đã Chia Sẻ Trên iCloud.com.


Xóa Vĩnh Viễn Ghi Chú Đã Xóa


Nếu sử dụng ghi chú được nâng cấp, bạn có thể xóa vĩnh viễn và ngay lập tức các ghi chú iCloud mà bạn xóa trong 30 ngày vừa qua trên iCloud.com hoặc trên các thiết bị hỗ trợ ghi chú được nâng cấp và được đăng nhập bằng cùng ID vinaexpress.com.vn.

Trong ứng dụng Ghi Chú trên iCloud.com, hãy chọn Đã Xóa Gần Đây trong danh sách thư mục ở bên trái.

Nếu không nhìn thấy Đã Xóa Gần Đây, nghĩa là bạn không có bất kỳ ghi chú đã xóa gần đây nào.

Nếu không thấy danh sách thư mục ở bên trái của danh sách ghi chú, thì bạn đang không sử dụng ghi chú đã nâng cấp và không thể khôi phục các ghi chú đã xóa.

Chọn ghi chú bạn muốn gỡ bỏ vĩnh viễn, rồi nhấp vào

*
trên thanh công cụ.

Ghi chú đã chọn bị gỡ bỏ ngay lập tức khỏi tất cả thiết bị của bạn.

Các ghi chú bạn để lại trong thư mục Đã Xóa Gần Đây sẽ bị gỡ bỏ tự động và vĩnh viễn sau 30 ngày.

Xem thêm: Bỏng Mắt Với Thân Hình Bốc Lửa Của "Mỹ Nhân Đầu Trọc", Ca Sĩ Hoa Di Linh


Để tìm hiểu điều gì xảy ra sau khi bạn xóa ghi chú đã chia sẻ và cách khôi phục một ghi chú được chia sẻ đã xóa, hãy xem Xóa Các Ghi Chú Đã Chia Sẻ Trên iCloud.com.