Các giờ kinh phụng vụ android

     
What is KTCGKPV thiết bị di động app?

Ứng dụng có 3 câu chữ chính:- các Giờ gớm Phụng Vụ.- các Bài Đọc vào Thánh Lễ. KTCGKPV is a Book app by Tuan Nguyen. It has an average of 5 stars on the appstore và has been rated by over 29 people over it"s lifetime. The latest version of the tiện ích is version 2.2.7 và it was updated on the apk Play Store about 11 months ago.

Bạn đang xem: Các giờ kinh phụng vụ android

Is the KTCGKPV app free? The cost of the app is $0.00
*
*
*
*
*
*
*
*

In other to have a smooth experience, it is important to know how lớn use the game android or game android MOD file once you have downloaded it on your device. App android files are the raw files of an game android app similar to lớn how .exe is for Windows. The android means android Package Kit (APK for short). It is the package file format used by the android operating system for distribution and installation of điện thoại apps.

How bởi vì I set up KTCGKPV?

In 4 Simple Steps, I will show you how to use KTCGKPV.apk ứng dụng on your Phone once you are done downloading it:

Step 1: tải về the KTCGKPV.apk on your device

You can vị this right now, by using any of our download mirrors below. Its 99% guaranteed to work . If you tải về the apk on a computer, make sure lớn move it to lớn your apk device.

Step 2: Allow Third buổi tiệc nhỏ apps on your device.

To install the KTCGKPV.apk, you must make sure that third buổi tiệc nhỏ apps are currently enabled as an installation source. Just Go to lớn thực đơn > Settings > Security > and check Unknown Sources khổng lồ allow your phone to install apps from sources other than the Google Play Store.On app android 8.0 Oreo, rather than check a global setting khổng lồ allow installation from unknown sources, you will be prompted lớn allow your browser or file manager lớn install APKs the first time you attempt to bởi so.

Xem thêm: File Ai Mở Bằng Gì - Hướng Dẫn Cách Mở File Al Chi Tiết Mới Nhất 2020

Step 3: Goto Your tệp tin manager or browser location

You will now need to locate the KTCGKPV.apk tệp tin you just downloaded. If you prefer, you can also download a tệp tin manager phầm mềm here so you can easily find files on your game android device.

Xem thêm: Mc Lại Văn Sâm Lần Đầu Tiết Lộ Về Người Vợ Đảm, Lưu Minh Vũ

Once you have located the KTCGKPV.apk file, click it & it will start the normal installation process. Tap "Yes" when prompted for anything. However, be sure lớn read all on-screen prompts.

Step 4: Enjoy

KTCGKPV is now installed on your device. Enjoy!

Are apk Files Safe?

Disregard any rumors or a site that says otherwise. App android files are generally as safe as an .exe windows pc tệp tin hence, the most important thing to note is that you should always tải về it from trusted sites. You generally vì not have anything to lớn worry about as we have provided some of the safest sites in our Apk download mirrors below.

Thank you for reading this tutorial. Download your ứng dụng below!

Ứng dụng bao gồm 3 nội dung chính:- những Giờ kinh Phụng Vụ.- những Bài Đọc vào Thánh Lễ.- Tra cứu vãn Kinh Thánh trọn cỗ Cựu Ước với Tân Ước.Ứng dụng này cùng các phiên bản văn sử dụng trong áp dụng được tiến hành bởi đội Phiên Dịch các Giờ kinh Phụng Vụ.Các tính năng:- ghê Phụng Vụ và bài Đọc auto thay đổi theo ngày giờ đúng với kế hoạch Công Giáo.- cung cấp lưu trữ gớm Phụng Vụ và bài Đọc để sử dụng lúc không thể kết nối Internet.- cung ứng điều chỉnh và giữ lại các thiết đặt như: kinh đầu tiên trong ngày, múi giờ, khuôn khổ chữ, chữ đậm hay nhạt.- có thể chấp nhận được lựa chọn ngày lễ, bậc lễ.- rất có thể lựa lựa chọn Thánh thi, Lời nguyện, Lời mong và bài đọc.- tự động thay đổi các nội dung có thể lựa chọn như Thánh vịnh giáo đầu giỏi Thánh thi ghê tối, ...- Nghe audio hiểu Kinh Phụng Vụ và bài Đọc.- tài khoản miễn phí hoàn toàn có thể nghe audio vào ngày Chúa Nhật bắt đầu từ kinh chiều I.- Tra cứu, kiếm tìm kiếm tự ngữ trong gớm Thánh.- Xem các chú thích và reference trong gớm Thánh.Phiên bạn dạng web tương thích với tương đối nhiều thiết bị: https://ktcgkpv.org

Apk Mirror 1: : tải về APK


Are you having problems installing KTCGKPV APK? Here"s how to fix it:

mở cửa the Play Store app và locate the icon by the top-right corner of the app. Click on it, then click "Settings". Click on "App download Preference" » Select "Over Any Network" » "Done". Now Go to your phone "Settings app" » "Apps/Manage App" Tab. Locate the Google Play Store ứng dụng here. Xuất hiện it, click on "Storage" » "Clear Cache and Data". Go back lớn the Google Play Store tiện ích info page & click on the icon (top-right menu). Click on "Uninstall Updates". Then confirm selection. Go back lớn Settings » Apps/Manage Apps Tab » Google Play Services » Storage » Clear Cache. Now click on "Manage Data", then clear all data và tap OK. Again, go to Settings » Apps/Manage app Tab. Locate the icon (top right menu). Click on "Show System Apps" » "Download Manager" » "Storage" » "Clear Cache and Data".

The error "Unfortunately, KTCGKPV has stopped" could be caused by:

Unstable network connection. Full phone storage. Faulty WiFi connection. Overloaded RAM. It may be KTCGKPV bugs. KTCGKPV Cache could need lớn be cleared. KTCGKPV tiện ích might need khổng lồ be updated.

If you want lớn get your KTCGKPV working well on your Android, here is how khổng lồ fix the error:

Go to lớn your Phone Settings Scroll khổng lồ your "Apps" tab và click on it. Find the ứng dụng that is problematic, which is the KTCGKPV app. Click on it and click on the "Storage" tab. You"ll see four options. Ignore all and look underneath. There you"ll see the "Clear Data" option. Click on that. Clear both data and cache. xuất hiện your PlayStore next và update your KTCGKPV app. Restart your phone và then launch your KTCGKPV app. Problem solved.