Bảng Ngọc Cho Rừng

     

Bảng ngọc Liên Quân mùa 24 sẽ được phan một số loại theo 6 phương châm như sau: gần kề Thủ, Xạ Thủ, Pháp Sư, Đấu Sĩ, Trợ Thủ, Đỡ Đòn. Mỗi vai trò sẽ có 1 bảng ngọc riêng để phát huy buổi tối đa sức mạnh nhất.
Bạn đang xem: Bảng ngọc cho rừng

*

*

*

*

*Xem thêm: Ý Nghĩa Nhan Đề Vợ Nhặt (11 Mẫu), Nêu Ý Nghĩa Nhan Đề Truyện Vợ Nhặt

NgọcHiệu ứng
10 viên Đỏ III tỉ lệ thành phần chí mạngTỷ lệ chí mạng +1.6%
10 viên Tím III hút máuHút tiết +1.6%
10 viên Xanh III công trang bị lý/xuyên giápCông thiết bị lý +0.9Xuyên gần kề +6.4

*Áp dụng mang lại tướng:


NgọcHiệu ứng
10 viên Đỏ III công đồ vật lý/xuyên giápCông thiết bị lý +2Xuyên giáp +3.6
10 viên Tím III tốc đánh/tốc chạyTốc đánh +1%Tốc chạy +1%
10 viên Xanh III công thiết bị lý/xuyên giápCông đồ dùng lý +0.9Xuyên liền kề +6.4

Ngọc cho trinh sát tay dài

*Áp dụng mang lại tướng:


NgọcHiệu ứng
10 viên Đỏ II tốc đánh/tỉ lệ chí mạngTốc tiến công +1.6%Tỷ lệ chí mạng +0.5%
10 viên Tím III tốc đánh/tốc chạyTốc tiến công +1%Tốc chạy +1%
10 viên Xanh III công thiết bị lý/xuyên giápCông trang bị lý +0.9Xuyên ngay cạnh +6.4

Bảng ngọc sát thủ tiến công phép

*Áp dụng mang đến tướng:


NgọcHiệu ứng
10 viên Đỏ III công phép/xuyên thủ phépCông phép +4.2Xuyên gần cạnh phép +2.4
10 viên Tím III tốc đánh/tốc chạyTốc tiến công +1%Tốc chạy +1%
10 viên Xanh III tốc đánh/xuyên gần kề phépTốc tấn công +0.6%Xuyên liền kề phép +6.4

Chi tiết rộng tại: Bảng ngọc sát thủ Liên Quân

Bảng ngọc xạ thủ liên quân

Bảng ngọc AD đi đường rồng

*Áp dụng mang đến tướng:


NgọcHiệu ứng
10 viên Đỏ III tỉ lệ thành phần chí mạng/sát yêu quý chí mạngTỷ lệ chí mạng +0.7%Sát mến chí mạng +3.6%
10 viên Tím III hút máuHút tiết +1.6%
10 viên Xanh III công đồ gia dụng lý/xuyên giápCông đồ gia dụng lý +0.9Xuyên ngay cạnh +6.4

Bảng ngọc Ad đi rừng

*Áp dụng cho tướng:
Xem thêm: 5S Online Tập 164: Cao Thủ Tán Gái

NgọcHiệu ứng
10 viên Đỏ III tỉ trọng chí mạngTỷ lệ chí mạng +1.6%
10 viên Tím III hút máuHút tiết +1.6%
10 viên Xanh III công đồ gia dụng lý/xuyên giápCông đồ dùng lý +0.9Xuyên gần kề +6.4

Chi tiết hơn: Bảng ngọc Xạ Thủ Liên Quân

Bảng ngọc quân sĩ liên quân

Bảng ngọc Đấu Sĩ theo phía dồn sát thương

*Áp dụng cho tướng:


Bảng ngọc này ưu tiên năng lực dồn tiếp giáp thương đến Đấu Sĩ, một vài gợi ý phù hợp nhất như: Skud, Zuka, Florentino, Volkath,…

NgọcHiệu ứng
10 viên Đỏ III công đồ dùng lýCông đồ vật lý +3.2
10 viên Tím III hút máuHút huyết +1.6%
10 viên Xanh III công đồ lý/xuyên giápCông thứ lý +0.9Xuyên gần kề +6.4

^^^ Gợi ý khác